Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunimas šventė Valentino dieną (2020-02-18)

Paskelbta: 2020-02-18


Vasario 14 d. parapijos jaunimas kartu su koordinatore A.M. K. Skirbantaite kvietė parapijos gimnazijų mokinius švęsti Valentino dieną su parapijos jaunimu.

16.00 val. mažojoje Kristus Prisikėlimo bažnyčioje vyko mokymas - diskusija apie santykius su kitais žmonėmis, Dievu, mylimaisiais ir apie beribę Dievo meilę mums.

16.40 val. kartu su mūsų Dvasios vadovu kun. Gintaras Blužu dalyvavome Švč. Sakramento adoracijoje, kurios metu leidome Dievui perkeisti mūsų širdis.

Taip pat vyko dvasiniai pokalbiai, giesmėmis Dievą šlovino Kauno arkikatedros jaunimo vadovė ir LSMU sielovados vadovė Ieva Stadalninkaitė.


Štai kelios mintys, kurias Šventoji Dvasia mums pakuždėjo: „Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi“. (Ps 34,18) Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį. 1 Sam (16,17) Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį. (Pat 21,2) Aš duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu jiems naują dvasią. Aš išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems kūno širdį. (Ez 11,19)

Taip pat adoracijos metu rašėme laiškučius tiems žmonėms, kurie dovanojo mums meilės patirtį (gerą ar blogą) ir laiškučius padėjome prie Jėzaus.

Sekmadienį, Šv. Mišių metu, jie kaip atnašos, buvo atnešti prie altoriaus ir kun. Gintaras su visa bendruomene meldėsi už tuos žmones, o vakare jie buvo išsiųsti arba sudeginti, kad išlieti jausmai liktų tik tarp rašytojo ir Dievo.


Vasario mėn. jaunimas ypač aktyviai įsijungė į parapijos gyvenimą, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje dalyvavo mokymuose apie Dievo įsakymus. Mokymus pravedė kun. Gintaras Blužas, kartu meldėsi prie Švenčiausiojo Sakramento, aplankė parapijos mokyklas, Kauno Jono Jablonskio ir „Saulės“ gimnazijas, susipažino su mokiniais , kurių buvo per 200, pasikalbėjo apie Bažnyčią, tikėjimą ir romantiškus santykius.


Po visos savaitės bėgimo jungėsi į 40 val. Švč. Sakramento adoraciją bazilikoje ir kartu su tikinčiaisiais atidavė savo maldas, giesmes Kristaus gailestingumui ir Jo meilei.


                               Jaunimo vadovė A. M.Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021