Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už a.a. kun. Virgilijų Dudonį Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2020-02-22)

Paskelbta: 2020-02-22

Vasario 22 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už a.a. kun. Virgilijų Dudonį, minit 30 dienų po mirties.

Į šv. Mišias, kurioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo kun. G. Blužas OFS, kan. R. Pukenis susirinko parapijos bendruomenės nariai, kunigo Virgilijaus artimieji, pažįstami, draugai.


Parapijos klebonas pakvietė melstis už a.a. kunigą Virgilijų ir prašyti Mergelės Marijos užtarimo bei Dievo gailestingumo, pasitinkant jį savo Dangaus karalystėje. "Mielieji, šiandien susirinkome paminėti kun. Virgilijaus Dudonio 30-ąją dieną nuo jo iškeliavimo į amžinybę. Nepilnus trejus metus jis patarnavo tikintiesiems mūsų parapijoje. Šiandien Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventės dieną, mes apsirengę baltai, kaip ir tą dieną, kai į paskutinę kelionę išlydėjome kun. Virgilijų, jis buvo taip pat su baltu arnotu (pagal jo pageidavimą).Taip pat  kviečiu maldai už kun. V. Aleksandravičių ir vyskupą  R. Kriaučiūną, kurie ilsisi šios bažnyčios šventoriuje."


Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais iš Koheleto knygos: „ Nė vienas žmogus neturi galios sulaikyti dvasią nei pakeisti mirties laiko. Negali būti atleistas nuo šitos kovos, ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs“ (Mok 8, 8). Kai į amžinybę iškeliauja kupinas jėgų žmogus iškyla svarstymai: „Kodėl taip anksti Viešpats jį pasišaukė? Kiek dar galėjo darbų nuveikti šiame gyvenime ir t. t.„Dar labiau glumina tai, kai mirtis ištinka staiga ir netikėtai, kai nesuspėta ištarti „sudie“ arba „atleisk“ ir dar daug lieka neišsakytų žodžių...?“


Netikėta kunigo Virgilijaus mirtis sujaudino kiekvieną jį pažinojusį. Kunigas Virgilijus yra parašęs keletą meditacinių knygučių ir klebonas homilijoje, remdamasis kunigo išleista knygele „Kunigas“, dalijosi mintimis: „Būčiau melagis, jei sakyčiau, jog nebuvau Dievo nuo pašaukimo pradžios lepinamas, tačiau buvo kartas, kai peržvelgęs savo kasdienybę, paklausiau savęs: „Ar aš iš vis toks kam nors reikalingas? (...). Pastebėjau, kad žmonėms reikia tik „kulto tarno“ – darbuotojo laidotuvėms ir kur sugalvoja, o visa kita, kas šventa ir amžina, jiems nerūpi.“

Neramino jį ir tai, kad „Dalis žmonių, įvardijančių save katalikais, dėl savo nenoro (o ne dėl aplinkybių) visgi neturi gyvo tikėjimo ir tenkinasi formaliu tikėjimu.(...). Man, ir kaip kunigui, - rašo jis,- ir kaip tikinčiajam nėra didesnės dovanos, kaip išvysti atsivertimą“.


Dar daug galima būtų kalbėti, vartant kun. Virgilijaus įamžintas mintis, bet laikas ribotas. Tik perskaitysiu maldą, kuri tarsi apibendrina kun. Virgilijaus begalinę meilę ir ištikimybę Dievui: „Tebūnie tai vienintelė mano paguoda, kad ir kur būčiau, mano Viešpatie, mylėti Tave ir garbinti. Tu leidai man žinoti, jog Tu esi ir koks esi. Esu suglumintas Tavo meilės buvimo manyje. Esu mylimas tarp kitų būtybių, kurios niekada nėra Tavęs įžeidusios, ir tai nuostabiausia, nes esu vienas iš tų, kurie Tau nusižengė. Tu žvelgi į mane iš dangaus, pamiršęs mano nusižengimus, bet aš jų nepamiršau. Tik vieno prašau – jų prisiminimas te nesutrukdo priimti man į savo širdį Jėzaus Kūno ir Kraujo.(...). Taip darydamas aš dar labiau Tave mylėsiu ir dar labiau šlovinsiu Tavo gailestingumą. Mylėsiu Tave nepaisydamas to, kuo esu buvęs, ir žinosiu, kad mano meilė yra brangi, nes ji labiau Tavo nei mano. (...). O dar brangesnė dėl to, kad paverčia mane Tavo sūnumi.“... (visą homiliją skaityti >>>)

Po šv. Mišių klebonas pakvietė visus pasimelsti prie kun. Virgilijaus kapo. “Praėjo mėnuo, nėra tos dienos, kad čia nedegtų žvakutė, nėra tos dienos, kad čia nestovėtų žmogus ir melstųsi, tai - krikščioniškas poelgis“, - kalbėjo monsinjoras. Jis padėkojo visiems atėjusiems pabūti maldoje ir padėjusiems rūpintis kunigo Virgilijaus laidotuvėmis.

Ilsėkitės ramybėje kun. Virgilijau, kun. Vaclovai ir J.E. vysk. Romualdai!

                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021