Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pelenų diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020-02-27)

Paskelbta: 2020-02-27


 Vasario 26 d., Pelenų trečiadienį, pradėjome Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti šv. Velykoms.

Popiežius Pranciškus savo žinioje Gavėnios proga kreipiasi į tikinčiuosius kviesdamas: „Per šią 2020 metų Gavėnią norėčiau su kiekvienu krikščioniu pasidalyti tuo, ką parašiau jaunimui apaštališkajame paraginime Christus vivit: „Įsižiūrėk į nukryžiuoto Kristaus rankas, vis iš naujo leiskis išgelbėjamas. O kai ateini išpažinti nuodėmių, tvirtai tikėk jo gailestingumu, išlaisvinančiu tave iš kaltės. Kontempliuok jo kraują, išlietą su tokia didele meile, ir leiskis jo nuplaunamas. Šitaip galėsi visada atgimti iš naujo“ (123). Jėzaus mirtis ir prisikėlimas nėra tik praeities įvykis; Šventosios Dvasios galia Velykų įvykis yra visuomet esantis, įgalinantis mus tikėjimu įžvelgti ir paliesti Kristaus kūną daugybėje kenčiančių žmonių“. (skaityti >>>)


Šį Pelenų trečiadienį mūsų parapijos mažojoje bažnyčioje buvo 10 val. papildomai aukojamos šv. Mišios.

Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius homiliją pradėjo skaitinių žodžiais iš pranašo Joelio knygos: „ (...) grįžkite pas mane visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu, – perplėškite sau širdį, o ne drabužius. Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasiruošęs atleisti, o ne bausti“ (Jl 2, 12-13).


Klebonas pastebėjo, kad Joelio kvietimas skirtas ir mums, pradedantiems didžiąją Gavėnios kelionę. Kaip tai padaryti, moko pats Jėzus: Evangelijoje Jis kalba apie išmaldą, pasninką ir maldą. Kai ant mūsų galvų netrukus bus pabarstyta pelenų, dar kartą aiškiai išgirsime kvietimą atsiversti, kurį galima traktuoti dvejopai: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ ir „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“.


Gavėnios laikotarpis pats tinkamiausias laikas susikaupimui, pamąstymui apie prabėgusį gyvenimą, įvertinti buvusius dalykus ir ieškoti glaudesnio ryšio su Dievu. „Taigi, mielieji, linkiu Gavėnios laikotarpiu nepamiršti trijų svarbiausių žingsnių link Jėzaus – maldos, pasninko, išmaldos. Linkiu sutikti Jėzų ir atverti Jam savo širdies žaizdas, atlikti nuoširdžią išpažintį. Liudyti apie Jėzų, apie savo gilesnį Jo pažinimą arba net atsivertimą kitiems bendruomenės nariams“, – baigė homiliją monsinjoras. (visą homiliją skaityti >>>)

Pelenų dienos liturgijoje po homilijos buvo šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų, kviečiant prisiminti savo trapumą ir atgailauti už nuodėmes.


Tikintieji galėjo pelenų parsinešti į namus savo artimiesiems.

Tebūna mums Gavėnios metas tarsi kopimas į Taboro kalną, o kopti visada nelengva. Tad stenkimės rūpestingai švęsti sekmadienius, suraskime progų adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą, paskaityti Šventąjį Raštą, padaryti gerą darbą, dalyvaukime rekolekcijose, pasinaudokime Atgailos sakramentu, kad Velykų sekmadienį jau būtume to kalno viršūnėje su prisikėlusiu Viešpačiu.

                                    Kristaus prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021