Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio popietė skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (2020-03-09)

Paskelbta: 2020-03-09


Popietę pradėjome, sugiedodami Lietuvos himną. Ant trispalvės juostos uždegėme trisdešimt žvakučių, simbolizuojančių sugrąžintos laisvės metus. Mes visi buvome patyrę sovietinę okupaciją ir prisimename, kaip buvo naikinta tauta.


Niekada neišdils iš atminties Sąjūdžio metai, Baltijos kelias, Sausio 13-oji... Ir didis džiaugsmas, kai po penkiasdešimties metų buvo sugrąžinta Nepriklausomybė, gimęs Kovo 11-osios aktas. Visus įvykius ir prisiminėme popietėje. Svarbiausia, kad mes sulaukėme ir jau išgyvenome 30 laisvės metų ir minime prasmingą tautos šventę.

Mums koncertavo dainininkas ir muzikantas Vladas Daugintis. Kartu su juo prisiminėme ir dainavome dainas, skambėjusias Sąjūdžio metais.

Ilgai buvo dalijamasi mintimis ir džiaugsmu, kad gyvename laisvoje šalyje, kad po Prisikėlimo bazilikos skliautais susirenkame, bendraujame.

Popietę baigėme malda, dėkodami Dievui už sugrąžintą tautai laisvę ir  Nepriklausomybę.

                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021