Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis ketvirtadienis parapijoje (2020-04-09)

Paskelbta: 2020-04-10

 

Prasidėjęs Velykų tridienis Lietuvoje švenčiamas ypatingomis sąlygomis, nevykstant viešoms pamaldoms.

 Balandžio 9 d., Didįjį ketvirtadienį, tuščioje Kauno katedroje keletas kunigų, vadovaujant vyskupui A. Jurevičiui, dalyvavo Krizmos Mišiose. 

Vyskupas palaimino Ligonių patepimo bei katechumenų aliejus ir paruošė šventąją Krizmą. Vaizdo reportaže  Didžiojo ketvirtadienio proga tikintiesiems, kunigams, diakonams, vienuoliams, pasauliečiams vyskupas  sakė, jog kunigai šiemet neturi galimybes kartu švęsti Krizmos Mišių ir atnaujinti kunigystės pažadų, tačiau pakvietė ir visus kunigus Viešpaties akivaizdoje atnaujinti savo ištikimybę Dievui ir pasiruošimą tarnauti Dievo tautai, o vėliau tai padaryti visiems drauge.

„Jūsų patirtis karantininėje Lietuvoje yra panaši į Jėzaus patirtį, nes šiandien Bažnyčia mini ir Jėzaus suėmimą bei įkalinimą. Vienykimės dvasioje su šia Viešpaties Jėzaus patirtimi ir melskime, kad ši situacija kuo greičiau pasikeistų į gera“, – sakė vyskupas Algirdas, drąsindamas arkivyskupijos bendruomenę (skaityti >>>).

Uždaroje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Paskutinės vakarienės Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons .Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Gintaras Blužas.

„Šiandien pradedame didįjį Velykų Tridienį neįprastomis sąlygomis, kai pasaulis paskendęs nežinioje, kai kasdien išgirstame apie tūkstančius gyvybių, kurias į anapus nusineša tyli ir klastinga koronaviruso pandemija. Šiandien tai ištvermės, kantrybės, drąsos reikalaujantis išbandymas", - Mišių pradžioje sakė klebonas.


Didžiojo ketvirtadienio vakaro šv. Mišiose, kurios vyko be įprastinės procesijos, jaudinančios kojų plovimo apeigos, klebonas kvietė dėkoti už Eucharistiją, už kunigų tarnystę, kvietė prisiminti Vakarienės slėpinį, artėjančią Viešpaties kančią.

Esame įsitikinę, kad visi tikintieji su širdies skausmu, virpuliu ir džiaugsmu stebėjo per LRT televiziją ar klausėsi per Marijos radiją Mišių transliacijų, dėkodami Dievui, kad Jis nepalieka bet kokiomis aplinkybėmis nepalieka savo Tautos, stiprina ir dvasiškai ją maitina.

Kunigystės sakramento įsteigimo proga sveikiname visus savo brangius kunigus, per kurių laiminančias rankas mums teka Dievo malonių gausa, dėkojame jiems, linkime Dievo palaimos, apsaugos ir kunigų motinos Marijos užtarimo. Sveikatos ir stiprybės jums, mūsų mylimieji.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021