Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis šeštadienis parapijoje (2020-04-11)

Paskelbta: 2020-04-12

 

2020 m. balandžio 11 d. - Didysis šeštadienis - budėjimo ir tylos diena, prie Viešpaties kapo apmąstant Jo kančią ir mirtį.

Ramybė šįmet ne tik bazilikoje, bet ir miesto gatvėse judėjimas apmirė. Neįprastos gyvenimo karantine sąlygos diktuoja savo taisykles, todėl bažnyčioje liturgija švenčiama be tikinčiųjų.

17.00 val. bazilikoje prasidėjo Velykų vigilija, kunigų procesijai atėjus prie altoriaus.


Liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijoje tarnaujantys kunigai: kun. J. Grigonis, kun. V. Lenktaitis, kun. G. Blužas ir svečias kun. Pablo Gil Nogues iš Opus Dei prelatūros.

Velykinės žvakės šviesoje buvo giedamas Velykų šlovinimas, Žodžio liturgijoje skaitomi skaitiniai iš Senojo ir Naujojo Testamento.

Velyknakčio kulminacija - Eucharistijos šventimas.

Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimą Velyknakčio žiburių liturgijoje nebuvo kuriama Velykų ugnis, tik iškart uždegta Velykų žvakė, nebuvo nei vandens pašventinimo, tik krikšto pažadų atnaujinimas.

Paprastai po Velyknakčio liturgijos klebonas ir kunigai skubėdavo paspausti tikintiesiems rankas ir pasveikinti su Viešpaties Prisikėlimu, bet šį kartą, deja, bazilika buvo tuščia... Tačiau klebono velykinis pasveikinimas visų laukia internetinėje svetainėje.

Kristus prisikėlė! Kristus gyvas! Aleliuja!“ Jis iš tiesų prisikėlė! Jis gyvas! Jis kaip ir anuomet yra čia ir dabar! Būkime linksmi, džiūgaukime ir gyvenkime viltyje!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021