Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Virtualus Velykų ryto Mišių šventimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020-04-12)

Paskelbta: 2020-04-12


Balandžio 12 d.,  Šventų Velykų rytą,   Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje parapijos klebonas  mons. Vytautas Grigaravičius  kreipėsi į tikinčiuosius, stebėjusius Katalikų Medijos Centro transliaciją per YuoTube kanalą: „Su šv. Velykomis, mielieji! Netrukus,   skambant bazilikos varpams, 8 val. nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius suteiks palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu į visas keturias pasaulio šalis ir vadovaus Velykų ryto iškilmių Mišioms koplyčioje, esančioje Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje”.(žiūrėti >>>)

Tikriausiai ne vienam tikinčiajam sugrudo širdis, kai iš aukščiausio miesto taško, gerai matomo iš bet kurios Kauno vietos ir net apylinkių, vyskupas Algirdas Jurevičius,  lydimas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono bei joje tarnaujančių kunigų, apeidamas  laimino  Švenčiausiuoju Sakramentu  visas keturias pasaulio puses.

Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas  A. Jurevičius, koncelebravo mons. V. Grigaravičius, kun. G. Blužas, kun. J. Grigonis, kun. V. Lenktaitis, patarnavo diakonas D. Chmieliauskas ir parapijos zakristijonas I.Mieliulis.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas kreipėsi į tikinčiuosius:  „Keturios šalys,  keturios Evangelijos, užrašytos keturių evangelistų, jos visos skelbia Kristaus prisikėlimo žinią. Tad  ir mes kviečiame melstis, kad Prisikėlusio Kristaus džiaugsmas pasklistų visame pasaulyje,  išsklaidytų visas tamsumas, išgelbėtų kiekvieną žmogų.“

 

Žodžio liturgijoje skaitinius skaitė kun. G. Blužas, psalmę giedojo solistas M. Zimkus, Evangeliją perteikė diakonas Darius Chmieliauskas.

Vietoj homilijos vyskupas perskaitė Lietuvos vyskupų velykinį sveikinimą  (skaityti>>>) 

Šv. Mišių metu giedojo keletas bazilikos „In Vivo Dei“ choristų su savo vadovu R. Baranausku.

Ypač džiugu, kad šią palaiminimo bei Velykų ryto Eucharistijos liturgijos transliaciją  stebėjo apie 3000 tikinčiųjų, o vėliau peržiūrėjo virš 18.000 lankytojų.

Norime pasidžiaugti nors keliais atsiliepimais, kurie sklido transliacijos metu: „Džiugu ir malonu, kad galime matyti šias šv. Velykų Mišias. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti šv. Mišiose lyg būtume šalia (Airija). Mano mamytės buvusi parapija (Čikaga). Su šv. Velykomis!  Gera būti krikščionimi ir būti kartu su Jumis. Aleliuja!“ Atėjo   sveikinimai iš Latvijos, Londono ir kitų vietų.

Dėkojame Katalikų Medijos Centrui,  kad suteikė  galimybę  dalyvauti ir švęsti Kristaus Prisikėlimą mūsų tautos lūkesčių šventovėje, išgyventi Dievo pažadų išsipildymo velykinę tikrovę, naują viltį ir ramybę šiuo neramiu metu.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


a

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021