Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišių malda už kan. Juozą Gražulį, pas Viešpatį iškeliavusį prieš 10 metų (2020-06-14)

Paskelbta: 2020-06-15


 

Birželio 14 d., 11.00 val., Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai šv. Mišiose meldėsi už Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos pagalbininką kan. kun. Juozą Gražulį.

Prabėgo 10 metų, kai kan. Juozas Gražulis, vos metus atitarnavęs mūsų parapijoje, ištiktas širdies smūgio, iškeliavo į Viešpaties glėbį.

Kristaus Prisikėlimo tikintieji kan. Juozą pažinojo kaip labai atvirą ir šiltą, mylintį ir linksmą, bičiulišką žmogų. Jis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo tokia pat plati, kaip ir jo širdis...

Vakare Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje taip pat buvo aukojamos šv. Mišios už a. a. kun. J. Gražulį.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,  koncelebravo 15 kunigų,  tarp kurių buvo ir mūsų parapijos klebonas.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021