Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios Opus Dei prelatūros įkūrėjo šv. Josemarios Escrivos de Balaguero garbei (2020-06-27)

Paskelbta: 2020-06-29


Birželio 26 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje svečiavosi kunigai iš Opus Dei prelatūros.

Kasmet, birželio 26 d., švenčiant liturginę Opus Dei steigėjo šventę, visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, aukojamos iškilmingos Šv. Mišios Opus Dei prelatūros įkūrėjo šv. Josemarios Escrivos de Balaguero garbei.


18.00 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims, mons. dr. Andres Lavin, koncelebravo kun. dr. Pablo Gil, Kauno kunigų seminarijos Dvasios tėvas kun. G. Bakūnas MIC, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius , alt. kun.  V. Lenktaitis, patarnavo diakonas E. Versockis.

Šalia altoriaus Šventojo įkūrėjo garbei stovėjo šv. Josemarios Escrivos de Balaguero portretas ir jo relikvija.

Šventasis Josemaria, kunigas ir Opus Dei steigėjas, savo gyvenimą skyrė žinios apie visuotinį pašaukimą į šventumą skleidimui. Jis sakė: „Ten, kur žmonės, jūsų broliai, ten ir jūsų svajonės, jūsų darbas, jūsų meilės, ten kasdien jūs susitinkate su Kristumi“(Išsamiau apie Šventąjį Josemarios Escrivos >>>).

Pasibaigus šv. Mišioms tikintieji buvo palaiminti šio Šventojo relikvija.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021