Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento šventė parapijoje (2020-07-04)

Paskelbta: 2020-07-08

2020 liepos 4 dieną, 18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Homilijos metu kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ jaunimui palinkėjo trijų dalykų: auginti savo tikėjimą, keliauti su meile ir būti laisviems. Kaip palaimintasis Teofilius Matulionis augo tikėjime ir galutinai savo brandą parodė paskutiniuose gyvenimo metuose, kaip išliko laisvas net paimtas į nelaisvę, taip ir kiekvienas iš mūsų turime augti kasdien pasitelkdami maldą, sakramentus ir kreipiant savo gyvenimą meilės keliu ir visada išlikti laisviems. Atrodo tai ir yra vieni iš svarbiausių įrankių tikėjimo kelionėje su Šventąja Dvasia.


Po homilijos prasidėjo Sutvirtinimo sakramento apeigos. Jo Eminencija kardinolas S.Tamkevičius  SJ kiekvieną sutvirtinamąjį pakvietė vardu, Sutvirtinimo tėvams uždėjus dešinę ranką ant peties, kardinolas Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepė sutvirtinamojo kaktą ir kvietė priimti Šventosios Dvasios dovanas.


Po šv. Mišių jaunimas padėkojo kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ, parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir katechetei A-M Kelly Skirbantaitei už suteiktą sakramentą ir pasiruošimo kelionę.


O mes kiekvienam jaunuoliui linkime toliau savo gyvenimo kelionėje akis kreipti į Viešpatį, pasitikėti Šventąja Dvasia, naudotis jos suteiktomis dovanomis ir, kaip ir linkėjo Jo Eminencija, augti tikėjime, keliauti su meile ir visada stengtis būti ir išlikti laisviems.

A-M Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021