Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų kelionė į Suvalkiją (2020-08-27)

Paskelbta: 2020-08-27

Liepos mėnesį  Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su savo atžalomis  išsiruošėme   pakeliauti  po Suvalkiją,   pasigrožėti šiuo kraštu,  gamta bei  Sudargo piliakalnių kompleksu.

Pirmiausia aplankėme Lukšių miestelį. Visi kartu su šeimomis dalyvavome sekmadienio šv. Mišiose šv. Juozapo bažnyčioje, melsdamiesi vieni už kitus bei prašydami Viešpaties palaimos savo gyvenimui. Po šv. Mišių apžiūrėjome bažnyčioje esančius šventųjų paveikslus ir statulas.


Miestelyje aplankėme koplytėlę partizanams atminti bei pasidžiaugėme įspūdingu monumentu „Vartai į kitą tūkstantmetį“ pažymintį Lietuvos vardo paminėjimą. Išsakę visus savo rūpesčius Dievui ir palaiminti skubėjome vykti į Sudargo miestelį.


Atvykus į Sudargą, sustojome prie šv. Jono Krikštytojo medinės bažnyčios. Apžiūrėjome  buvusios mūrinės bažnyčios išlikusius pamatus. Bažnyčia buvo subombarduota 1944 m. vokiečių kariuomenės. Dabartiniu metu  tikintieji  pastatė medinį kryžių ženklinantį altoriaus vietą buvusioje  bažnyčioje. Pagarbinome šį kryžių ir tyloje kiekvienas apmąstėme praeityje patirtus Lietuvos ir viso pasaulio išbandymus. Džiaugėmės šiuo metu esančia taika ir ramybe mūsų šalyje.


Iš čia vykome į Sudargo piliakalnius grožėtis gamtos vaizdais. Piliakalnių kompleksą sudaro 5 stačiašlaičiai piliakalniai: Balnakalnio, Žydkapių, Bevardžio, Pilaitės ir Vorpilio. Kopdami nuo vieno piliakalnio į kitą džiaugiamės atsiveriančiomis laukų platybėmis, gėrėjomės nuostabiais  vaizdais  į Nemuną ir gražiąja mėlynosios  upės  juosta. Vaikai bėgiojo takais ir kalneliais, džiaugėsi gėlytėmis, akmenėliais, medeliais.


Vėliau, susėdę piliakalnio papėdėje, pasistiprinome suneštinėmis vaišėmis ir pasidžiaugėme šeimų bendryste. Užkandžiaudami pušų pavėsyje atsigavome nuo kaitrios liepos mėnesio saulės ir sukaupią jėgas, mat priekyje dar laukė stati įkalnė, grįžome į stovėjimo aikštelę, pakeliui pasidžiaugėme gausiu šiųmetiniu vyšnių derliumi.

Toliau išskubėjome į autentišką etnografinę „Suvalkiečio“ kaimo sodybą, kurioje mūsų laukė svetinga ir iškalbinga šeimininkė. Šeimininkė pasipuošusi Suvalkijos krašto tautiniais rūbais dvelkė pagarba Lietuvai ir savo svečiams, o gyvais pasakojimais bei praktiškais gyvenimo pavyzdžiais sudomino visus - ir tėvelius,  ir vaikus. Ji supažindino mus su autentiškais XIX a. Suvalkijos sodybos pastatais, papasakojo apie suvalkiečių būdą, kasdienybę, šio krašto išskirtinumą.


Po šios įspūdingos ekskursijos mūsų laukė gardūs pietūs -  kugelis su vištiena, kuris buvo keptas net dešimt valandų duonkepėje. Pasistiprinę ypatinguoju kugeliu ir pasidaliję dienos įspūdžiais prie pietų stalo, išsibarstėme po plačią sodybą - kas į trobą, kas į klėtį, kas į svirną. Kiekvienas apmąstėme nelengvą to meto valstiečių dalią ir stebėjomės, kaip greitai šių dienų žmogui tampa svetima, neįprasta ir pamirštama mūsų krašto praeitis.


Vaikai džiaugėsi gražia vasaros popiete, žaisti jiems netrukdė net kaitri saulė. Grįžtant namo  trumpam užsukome į Zyplių dvarą, pasigrožėjome šio dvaro sodu, pasivaišinome skania kava bei gira ir dar smagiai pažaidėme kartu su vaikais.

Džiaugiamės šios vasaros kelione, vienas kito gerumu ir  bendryste. Grįžome pripildyti Kūrėjo gamtos grožiu ir palaima.

                                                                 Jaunų šeimų ratelio informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021