Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Džiugi žinia! Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus apaštalinis palaiminimas Kristaus Prisikėlimo pastoracinės tarybos nariams Ginai Emilijai ir Rimui Butkams (2020-08-28)

Paskelbta: 2020-08-31


Rugpjūčio 28 d., penktadienį,  švenčiant Santuokos sakramento 50 metų jubiliejų, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus suteikė apaštalinį palaiminimą parapijos pastoracinės tarybos nariams Ginai Emilijai ir Rimui Butkams.


Jei gali laimingas žemėje būti, tai tą laimę gali rasti tik kito žmogaus akyse, kai jose spindi džiaugsmas ir žinai, jog tai savo pastangomis, savo auka tą laimę jam padovanojai (Kun. J. Zdebskis).

Mielieji Gina ir Rimai,

penkiasdešimt metų diena iš dienos dovanojote vienas kitam šypseną, meilę ir laimę, kurstote ir saugojate šventąją ugnelę, kuri rusena Jūsų darnioje šeimoje, esate pavyzdžiu savo vaikams ir vaikaičiams.

Kristus, pasaulio šviesa, tenušviečia Jūsų tolesnį gyvenimą, o giesmė ir malda tebūna meilės bei padėkos himnas Kūrėjui !

Tegul ir toliau Jus telydi, testiprina ir tesaugo Kristaus meilė!


 Kristaus Prisikėlimo parapijos  klebonas mons. Vytautas Grigaravičius  ir pastoracinė taryba


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021