Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Džiaugėmės vėl susirinkę (2020-09-05)

Paskelbta: 2020-09-09


 Rugsėjo 2-oji tapo gražia švente pagyvenusių žmonių sambūriui „Senjorai“. Susirinkome po karantino, po vasaros ir pradėjome keturioliktuosius bendrystės metus.

Karantinas tik nutolino, bet mes gyvenome bendrystėje ir per atstumą. Kiekvieną trečiadienį, 13 valandą, įprastu mūsų popiečių metu, pakviečiau senjorus bendrai maldai už sambūrį, parapiją, kunigus, Lietuvą. Pasibaigus karantinui, grupė senjorų aplankėme Burbiškių ir Pakruojo dvarus.


Skaudu, bet patyrėme ir netekčių. Dievas pasišaukė mūsų sambūrio narę Genovaitę, Vidos Petkevičienės vyrą Kazimierą, Irenos Sadukaitės brolį Algimantą. Kas galėjo - dalyvavo už juos aukojamose šv. Mišiose, palydėjome paskutinėje žemiškoje kelionėje Genovaitę.

Ne tik prisiminėme išėjusius, bet už juos ir pasimeldėme kartu su popiete dalyvavusius klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi. Mūsų gyvenimas tęsiasi sudėtingesnėmis sąlygomis, bet turime susigyventi, suvokti, kas vyksta. Ir kaip pabrėžė klebonas, - turime paklusti ir nuolankiai priimti visa, kad apsaugotume save ir kitus, bet nepriimdami baimės. Popiežius Pranciškus išleido dokumentą apie kūrinijos saugojimą. Apie ką kalbama jame, koks tikslas, kodėl Popiežius kviečia melstis, ką galime mes kiekvienas nuveikti, - popietėje išsamiai papasakojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. „Neužsisklęskite savyje, bendraukite, ir džiaukitės kiekvienu susitikimu, visada esate laukiami“ ,- sakė klebonas.


Dalinomės įspūdžiais apie prabėgusį pusmetį nuo paskutinės popietės, džiaugėmės, kad vėl galime vėl susitikti ir bendrauti.

                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021