Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos tikybos mokytojų metodinio centro pirmasis posėdis (2020-09-09)

Paskelbta: 2020-09-09

Rugsėjo 8 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietė į pirmąjį susitikimą parapijoje besidarbuojančius  tikybos mokytojus, katechetus.  

Klebonas pasveikinęs su naujųjų mokslo metų pradžia,  pasidomėjo apie mokytojų darbo krūvius mokyklose.


Vėliau visi kartu aptarė „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams“ programos įgyvendinimą parapijoje, Alfa kursų koordinavimą tėvams, o taip pat apie dalyvavimą  Sielovados pagalbininkų akademijoje Šiluvoje  bei  mokytojų dalyvavimą Katalikų tikybos programos projekto pristatyme.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021