Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prasidėjo vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (2020-09-27)

Paskelbta: 2020-09-28

Rugsėjo 20 d. įvyko vaikų, besirengiančių priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus, pirmasis susitikimas su parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, antrą kartą vaikai rinkosi į šv. Mišias mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Kartu atvyko ir tėveliai. Šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Homilijos metu klebonas  ne tik pasakojo, bet ir klausinėjo vaikų, kaip jie suprato Evangeliją. Multimedijos pagalba vaikai aktyviai dalyvavo šv. Mišiose. Gintarė ir Alfonsas giesmėmis garbino Dievą, prie jų jungėsi ir vaikai.

Po šv. Mišių vaikų grupelės „keliavo“ į pamokėles. O tuo metu tėvai klausėsi jiems skirtos katechezės, kurią vedė parapijos pastoracinės tarybos narys Paulius Martinaitis.

Taip visus mokslo metus kiekvieną sekmadienį 9.15 val. vaikai rinksis į jiems skirtas šv. Mišias ir pamokėles, kuriose bus aiškinama tikėjimo tiesos, elgsena šv. Mišiose, žodžio, aukos liturgija ir t.t.


 Tik. mokytoja Vilma Tamošauskytė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021