Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai piligriminėje dienoje (2020-09-26)

Paskelbta: 2020-09-28

Rugsėjo 26 d., šeštadienį,  Gerojo Ganytojo parapija sukvietė Kauno m. parapijų ir rektoratų Gyvojo Rožinio draugijos narius į Gyvojo Rožinio piligriminę dieną.


Gražus rudeniškas oras, puiki nuotaika kvietė sudalyvauti šventėje. Iš Kristaus Prisikėlimo parapijos apie 20 Gyvojo Rožinio draugijos narių atvyko į šventę, kuri prasidėjo šv. Mišiomis.

Šv. Mišioms vadovavo Gerojo Ganytojo parapijos  vikaras kun. Vitas Kaknevičius.

Vėliau, kartu su Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos diakonu Vidu Labanausku OCD,  einant miesto gatvėmis buvo sukalbėtos visos keturios Rožinio dalys,  intencija - už taiką pasaulyje.

Pabaigai suneštinė agapė ir pasidalijimas šios dienos įspūdžiais.

Kristina Jasilionienė, Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021