Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Projekto "Dialogas - žodis ir spalva 2020 m." atidarymas (2020-10-08)

Paskelbta: 2020-10-08

Spalio 7 d. po vakarinių šv. Mišių meno mylėtojus pakvietė projektas "Dialogas - žodis ir spalva 2020 m."

Renginį pradėjęs Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas kalbėjo: „ Nuo kovo mėnesio nevarstėme šių durų, nebuvome susirinkę, tad šiandien atverkime duris, pajuskime jų girgždėjimą, palikime atviras širdis. Nors monsinjoro Vytauto nėra, bet jo rūpesčio padrąsinti pradedame 16-tąjį sezoną.

Dailininkų Vytauto Lagunavičiaus ir Artūro Slapšio dėka šis sezonas sveikinasi unikalia programa. A. Slapšys eksponuoja dalį savo bičiulių kauniečių dailininkų sukauptos jam priklausančios kolekcijos“.


Egidijus Stancikas, sukvietęs visus ratu, skaitydamas poeto B. Krivicko eilėraštį „Rudenio lygumose“, kvietė žvelgti į paveikslus.


Eilėraštis priminė nuostabų rudenį: „Sėdėjau vieną kartą lygumoj tarp žibančių ražienų, Tirštai apkibusių voratinkliais baltais. Po aukštu rudenio dangum jaučiaus be galo vienas. Mačiau, kaip gervės išskrenda lėtai mojuodamos sparnais“.


Tai buvo tarsi įžanga į šią prasmingą parodą, kurioje matyti Marijos Rastenienės, Vytauto Stasio Lagunavičiaus, Viliaus Ksavero Slavinsko, a.a. Vytauto Tamoliūno, Artūro Slapšio, Virginijaus Kašinsko, Raimundo Majausko, Gintaro Pankevičiaus, prof. Edmundo Saladžiaus, Romualdo Čarnos darbų vaisiai. Šių dailininkų meno kūriniai ne kartą buvo eksponuojami Kristaus Prisikėlimo bazilikos parodų salėje.

Dailininkas A. Slapšys padėkojo susirinkusiems, kurie prisidėjo prie parodos organizavimo ir pasidalijo mintimis apie šią kolekciją, pristatė savo bičiulius ir jų paveikslus.


Kiekvieno šio profesionalaus menininko kūryboje dera spalvos, puikiai perteikti peizažai, paveikslai atspindi ir nuotaiką, ir charakterį, dominuoja gamtos grožis.

Lankytojų dėmesį patraukė Artūro Slapšio „Savo minčių kalinys“, Vytauto Stasio Lagunavičius „Kelias į sodybą,“ Marijos Rastenienės „Lietuvos peizažas“ , Viliaus Slavinsko „Nostalgija“, Romualdo Čarnos „Kryžių kalnas“ darbai.


Vincė Vaidevutė Margevičienė nuoširdžiai dėkojo A. Slapšiui už dosnumą. Jis ne tik dovanoja savo paveikslus, bet ir dalyvavo aukcionuose, kurių metu surinktos lėšos buvo skiriamos Ukrainos vaikams bei „Mamų unijai“ paremti.

Paroda veiks iki lapkričio mėn.

                                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021