Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose – prof. habil. dr. kunigas Romualdas Dulskis (2020-10-10)

Paskelbta: 2020-10-12

2020 m. spalio 9 d., po ilgos susitikimų pertraukos į svečius atvyko Akademinės Krikščionybės ir Religijų dialogo instituto direktorius, prof. habil. dr. kunigas Romualdas Dulskis. Tai įžanga į temą „Dvasinė žmogaus raida“.

Egzistenciškai pats žmogus yra labai silpnas. Niekas nėra geras, tik Dievas. Pats žmogus būti geru nepajėgia. Būti geru – didžiausias iššūkis. Pvz. žmogus patekęs į korumpuotą aplinką, nori elgtis sąžiningai, pagal Dievą, bet tada jo ima nekęsti ši artimiausia aplinka, kad jis elgiasi ne taip. O reikia elgtis, kad būtų gerai visuomenei. Pagal Kryžiaus Joną siekiant tobulėti, gyventi dvasinį gyvenimą žmogus susiduria su 3 priešais: pasauliu (be Dievo), velniu (apgaudinėja, žada, blogį pristato, kaip gėrį), su pačiu savimi. Didžiausias priešas – pats žmogus. Save nugalėti sunkiausia. Visi esame kviečiami augti, tobulėti, bręsti išmintimi. Svarbu, kad esi kelyje. Dvasiniam tobulėjimui pabaigos nėra...

Sekančiam kartui užduoti namų darbai skaityti knygą „Ekumeninė krikščionybė“ pratęs mūsų kelionę.

Parapijos šeimų bendruomenės informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021