Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už Švč. Sakramento adoruotojus ir Gyvojo rožinio narius (2020-10-16)

Paskelbta: 2020-10-20


 

Spalio 16 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su koordinatore Kristina Jasilioniene sukvietė Švč. Sakramento adoruotojus ir Gyvojo rožinio kalbėtojus į maldos popietę, kuri prasidėjo adoracija ir rožiniu.

Mažojoje bažnytėlėje 14 val. šv. Mišias aukojęs klebonas nuoširdžiai pasveikino apie pusšimtį susirinkusių maldininkų, pavadindamas juos „parapijos maldos kareiviais“, kurie kasdien malda apglėbia parapijos žmones ir jų ganytojus kunigus, prašydami visiems reikiamų Viešpaties malonių siekiant bendrojo gėrio. Jis taip pat skyrė maldą ir už mirusius maldininkus.

Per pamokslą monsinjoras kalbėjo apie visą spalio mėnesį kalbamos Švč. M. Marijos rožinio maldos svarbą ir akcentavo spalį švenčiamo Misijų mėnesio „Štai aš – siųsk mane!“ aktualias mintis, komentuodamas popiežiaus Pranciškaus žinią 2020 metų Pasaulinės misijų dienos proga.

Klebonas kvietė būti misionieriais savo šeimose, parapijoje – skelbti Evangeliją, savo gyvenimu liudyti Viešpatį, atsiliepti į kitų poreikius malda, gerais, nors net mažyčiais, darbais ir auka.

Mišių pabaigoje monsinjoras dar kartą padėkojo visiems susirinkusiems ir jų vadovei Kristinai už misionierišką veiklą.

Gal norite ir jūs atsiliepti į Viešpaties kvietimą? Įsijunkite į parapijos Švč. Sakramento adoruotojų ir Gyvojo rožinio draugijos gretas!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021