Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - kvietimas į misijas (2020-10-15)

Paskelbta: 2020-10-21

 

Spalio antrojo trečiadienio senjorų popietė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius: prisimenant šiemet pas Dievą iškeliavusią Genovaitę ir kitus sambūrio narius, o gyviesiems prašant sveikatos, Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Homilijoje klebonas kalbėjo apie svarbiausią šio mėnesio tikslą – kuo aktyviau dalyvauti ir švęsti Misijų mėnesį, įsiklausyti ir išgirsti Popiežiaus Pranciškaus kvietimą „Štai aš – siųsk mane“.

Dalyvauti misijoje galime kiekvienas, nes Dievas patiki, nes mus myli ir kviečia broliškai vienytis su visais tikinčiaisiais, malda ir gerais darbais dalytis savo meile, savo gebėjimais, kad padėtume sau ir kitiems išsivaduoti nuo blogio.

Po Šv. Mišių susirinkome agapei. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pašventino kuklų mūsų vaišių stalą.

Gaila, kad susirenka ne toks gausus būrys senjorų, nes siaučianti pandemija gasdina. Kaip patarė klebonas - būtina saugotis, ne tik dėl savęs, laikytis rekomendacijų. O bendrystėje visos bėdos lengviau išgyvenamos.

Džiaugėmės, galėdami popietėje pabendrauti, pasidalinti mintimis ir geromis naujienomis.


Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021