Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Gyvojo rožinio nariai svečiavosi Švč. Jėzaus Širdies parapijoje (2020-10-24)

Paskelbta: 2020-10-27

 

Spalio 24 d. Švč. Jėzaus Širdies parapijoje  vyko Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio diena, skirta šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmečiui paminėti.

Ši Gyvojo Rožinio diena tapusi tradicija ir prasidėjusi Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje keliauja iš vienos parapijos į kitą.

Parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras pasveikinęs susirinkusius, kreipėsi į šios maldos mylėtojus ir padėkojo jiems už ištvermingą maldą.

Kun. Nerijus katechezę skyrė Rožiniui. Jis  priminė, kad Rožinis – be galo svarbi maldos grandinė, jungianti mus su dangumi. Kartu tai yra ir didis evangelizacinis darbas, kurį nudirba milijonai žmonių. Kartu buvo pasidalyta mintimis ir apie šv. Jono Pauliaus II asmenybę, jo santykį su Marija. Kunigas akcentavo, kad Jonas Paulius II ne tik pats tilpo po Marijos apsiaustu, bet ir visam pasauliui parodė šio apsiausto plotį ir gylį. Daug galima nuveikti, pasak kun. Nerijaus, vaikščiojant kartu su Marija Evangelijos takais.

Po katechezės vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, buvo kalbamas Rožinis. 

12.00 val. iškilmingas šv. Mišias, kurias, kaip ir Rožinio maldą, tiesiogiai transliavo Marijos radijas, aukojo Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras kun. N. Pipiras, koncelebravo Kauno Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Valdas Paura OCD. 

Sakydamas homiliją kun. N. Pipiras pažymėjo, kad atsivertimas reikalingas visiems. Kartu buvo raginama stebėtis Dievo kantrybe – Jis atranda būdų, kaip nesunaikinti žmogų, bet apgenėti, patręšti, tikintis, kad pastarasis dar duos vaisių. labiau atsigręžiant į Dievą.

Baigiantis šv. Mišioms per parapijas keliaujantis Rožinis buvo iškilmingai perduotas Kauno Šv. Kryžiaus Atradimo (Karmelitų) parapijai.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje Gyvojo Rožinio maldos grupelių Kauno mieste koordinatorė Kristina Jasilionienė, Šančių parapijos maldos grupelės koordinatorius Jonas Greičius ir parapijos zakristijonas Juozas Stirbys šiai dienai atminti pasodino dekoratyvinį medelį.

Šventė baigėsi bendryste prie arbatos puodelio parapijos namuose.

Gyvojo rožinio koordinatorė Kristina Jasilionienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021