Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - “Nuo Mažvydo iki…” (2020-10-25)

Paskelbta: 2020-10-28


 Tradicinė bendruomenės centro “_Žaliakalnio aušra” valanda “Tu ant Žalio kalno gyveni” paskutinį spalio sekmadienį kvietė parapijiečius, Kauno m. gyventojus į literatūrinę - muzikinę popietę “Nuo Mažvydo iki…”


Bendraorganizatoriai - XXVII knygos mėgėjų draugija paminėti M.Mažvydo 500-ąsias gimimo metines pakvietė rašytoją Laimoną Inį ir Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininką Sigitą Šamborskį.

Laimonas Inis šiais metais skaitytojams padovanojo naują, aštuntąją knygą “Dangaus šulinys” iš sakmių ir legendų ciklo. Rašytojo kūrybos kraitėje daugiau kaip 70 originalių kūrinių. Literatūrinėje renginio dalyje svečias kalbėjo apie pirmąją lietuvišką knygą ir jos autorių Martyną Mažvydą, jo kunigystės metus Ragainėje, jo indėlį į lietuvių raštijos pradžią. Pirmosios lietuviškos knygos turime tik du žinomus egzempliorius - vienas saugojamas Vilniaus universiteto bibliotekoje, antrasis - Torunėje. Jaudinantys prisiminimai, lankantys Mažojoje Lietuvoje, tyrinėjimai, vis naujų, istorijos kloduose užslėptų faktų atradimai. Rašytojas paskaitė ištraukas iš sakmės “Milžinų kalvos paunksnėje” (to paties pavadinimo knygos, išleistos 2019 metais).


Sigitas Šamborskis, ne vieną dešimtmetį vadovaujantis Karaliaučiaus lietuvių bendruomenei, pasidalino nuveiktais darbais, puoselėjančiais lietuvybę tame krašte. Skaudūs išgyvenimai, “mažlietuvių” likimai, kai atskirtas nuo Lietuvos tas kraštas, iš kurio knygnešiai gabeno lietuvišką žodį, lietuvišką knygą ir spaudą.

S.Šamborskis papasakojo apie Ragainę, kurioje ilgus metus kunigavo Martynas Mažvydas, apie jo iki šiol nesurastą kapą ir apie pasišventėlius, puoselėjančius lietuviškas tradicijas ir visais įmanomais būdais besistengiančius išlaikyti ryšį su Lietuva. Paskaitė ištraukas iš poetės, prozininkės, vertėjos, literatūros mokslininkės, Vilniaus universiteto profesorės Birutės Baltrušaitytės – Masionienės knygos.


Spalio mėnesį buvo minima Mažosios Lietuvos diena, paminėtas pirmosios lietuviškos knygos autorius M.Mažvydas konferencijoje “Mažvydo šviesa”, vykusioje LPKTS salėje Kaune. Svečiai prisiminė ir priminė, kaip svarbu įprasminti istorinę atmintį ir iškilių žmonių darbus, kad nenugrimztų užmarštin tie, kurie atnešė šviesą, atvėrė kelius į pasaulį.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje koncertavo bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra” choras “Gaida”. Po ilgokos pertraukos choristai, pasipuošę gražiais naujais rūbais, vadovaujami maestro Arvydo Paulausko, padovanojo naują dainų pynę.

Renginio vedėjos - BC “Žaliakalnio aušra” pirmininkė Regina Markevičienė ir XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė dėkojo atlikėjams, svečiams, susirinkusiems, atėjusiems į šią šventovę paminėti M.Mažvydo baigiamajame pagyvenusių žmonių mėnesio renginyje.

Parengė Dalia Poškienė, nuotraukos - teksto autorės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021