Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukų kalendoriaus "Marija, globok Europą!" pristatymas

Paskelbta: 2020-11-09

Lapkričio 8 d., sekmadienio vakarą, Kristaus Prisikėlimo tikintieji rinkosi į baziliką  dalyvauti šv. Mišiose ir  susitikti su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

Jo Ekselencija vyskupas  pristatė savo parengtą ir išleistą 2021metų nuotraukų kalendorių „Marija, Globok Europą!“

Kalendorius iliustruotas vyskupo nuotraukomis, darytomis piligriminių kelionių po Vokietiją, Šveicariją, Italiją metu. Taip pat patalpinta nuotrauka fotografuota Šiluvoje, kur buvo garbinama Švč. Mergelė Marija.

Versdamas kalendoriaus lapus, vyskupas pasakojo apie koplytėlėse įamžintą Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir patirtas emocijas.

Atsisveikindami visi dėkojo Jo Ekscelencijai už naująjį kalendorių ir įdomų jo pristatymą.

Kalendorių  galima įsigyti bazilikos kioskelyje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021