Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Našlaičių sekmadienį - Malda už vaikus netekusius tėvų meilės ir namų (2020-11-09)

Paskelbta: 2020-11-09

 

Kasmet lapkričio pradžioje tarptautinė ekumeninė akcija (Krikščionių aljansas našlaičiams – Christian Alliance for Orphans, CAFO) pasaulio gyventojus kviečia švęsti Našlaičių sekmadienį. Šią dieną Izaijo žodžiais primenama krikščioniškoji suaugusiųjų pareiga tėvų netekusiems vaikams: „užstokite našlaitį“ (Iz 1, 17). (2)

Šią dieną Izaijo žodžiais primenama krikščioniškoji suaugusiųjų pareiga tėvų netekusiems vaikams: „užstokite našlaitį“ (Iz 1, 17). (2)

Lapkričio 8 d., „Našlaičių sekmadienį“ šv. Mišiose parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pakvietė vienytis su pasaulio tikinčiaisiais ir dalyvauti solidarumo bei maldos akcijoje už betėvius vaikus.

Monsinjoras kvietė melstis ne tik už vaikus, netekusius  tėvų meilės ir namų, bet ir už tuos, kurie dalijasi savo meile ir namų šiluma – įsivaikina ar globoja šiuos vaikus.

"Atsiliepkime į Dievo kvietimą rūpintis našlaičiais ir pažeidžiamaisiais, apglėbkime juos savo širdies meile, gerais darbais, nes mes visi esame atsakingi už nuskriaustuosius ir nelaiminguosius. Visi vaikai turi teisę turėti šeimą, nesvarbu, kokia nelaimė būtų ištikusi juos pačius ar jų tėvus", - kalbėjo klebonas.

                                                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021