Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje paminėta Pasaulinė vargstančiųjų diena (2020-11-17)

Paskelbta: 2020-11-17

Lapkričio 15 d., sekmadienį, visame pasaulyje Bažnyčia minėjo Pasaulinę vargstančiųjų dieną, tema „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32,) kurią prieš keturis metus inicijavo popiežius Pranciškus. "Ilgaamžė išmintis iškėlė šiuos žodžius kaip šventą kodeksą, kad pagal tai būtų gyvenama. Šiandien jie skamba visu prasmės svoriu, padėdami mums sutelkti žvilgsnį į tai, kas esminga, ir peržengti abejingumo barjerą. Vargas, visada turintis skirtingus veidus, reikalauja atkreipti dėmesį į kiekvieną ypatingą situaciją: kiekvienoje iš jų galime sutikti Viešpatį Jėzų, kuris apreiškė, kad esti savo mažiausiuose broliuose (Mt 25, 40).“

Šventojo Tėvo žinia „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32), kurią popiežius paskelbė artėjant šių metų Vargstančiųjų dienai, kiekvieną asmeniškai kvietė susimąstyti, peržvelgti savo veikimą, pastangas ir galimybes padėti vargstantiems.

(2018 m. Kūčios Sriubos  valgykloje)

Sekmadienio šv. Mišiose savo įžvalgomis, komentuodamas Popiežius žinią Vargstančiųjų dienai, pasidalijo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Pandemijos laikas priverčia karantinuotis, saugotis nuo Covid 19 , nebeveikia restoranai, valgyklos, viskas tik išsinešimui, atimta galimybė pietauti kavinėse.

Tik Kauno m. savivaldybės, Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų bei dekano parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus dėka ištiesiama pagalbos ranka vargšams - maitinimas kartą per dieną sriubos valgykloje. Nors šiuo metu valgyti sriubos valgyklos viduje neleidžiama, visiems įteikiamas davinys vienkartiniuose induose, vieni davinį nešasi į namus, o kiti valgo susėdus ant laiptų šalia. Atėjus šaltajam sezonui tikrai nėra malonu maitintis lauke, bet gal tikrai geriau negu būti alkanam.

Parapijos Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai,  nežiūrint šios pandemijos, kiekvieną dieną lanko sergančius ir negalinčius savimi apsitarnauti asmenis jų namuose, neša jiems maistą ir t.t.

O tikintieji šį sekmadienį galėjo įsigyti parapijos savanorių pagamintų rožinių, surinktos aukos skiriamos  Sriubos valgyklai ir ligonių lankymui.
Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021