Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Visatos Valdovo iškilmė parapijoje (2020-11-23)

Paskelbta: 2020-11-23

Lapkričio 22 d., paskutinį liturginių metų sekmadienį, Bažnyčia švenčia Kristaus Visatos Valdovo iškilmę. Prasideda naujųjų liturginių metų ciklas, per kuriuos vėl keliausime, laukdami antrojo Kristaus atėjimo.

Į 11.00 val. šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, švęsti Kristaus Karaliaus iškilmės atskubėjo parapijiečiai, laikydamiesi visų Covid-19 saugumo reikalavimų.

Šv. Mišių pradžioje monsinjoras, pasveikinęs tikinčiuosius su šia iškilme, taip pat pasveikino ir choristus, vargonininkus su jų dangiškosios globėjos šv. Cecilijos diena, nuoširdžiai jiems padėkojo, pakvietė pasimelsti bei prisiminti anapilin iškeliavusius, kurie giesme garbino Viešpatį.

„Mielieji, kiekvieni nugyventi metai vis labiau priartina prie amžinybės slenksčio. Metų ratas labai greit apsisuka, ir šiandien vėl švenčiame paskutinį liturginių metų sekmadienį. Šiandien visas pasaulis išgyvena sudėtingą laikotarpį. Užklupęs virusas pridarė tiek problemų, atnešė tiek baimės, tiek daug nepatogumų bei sunkumų. Netgi krikščionišką veiklą sustabdė toks mažas, nematomas virusas! Ne vienam kyla mintis, jog ši pandemija byloja apie Pasaulio pabaigą, apie neišvengiamą akistatą su Viešpačiu,“ – kalbėjo klebonas.

Per homiliją mons. V. Grigaravičius komentavo Evangeliją pagal Matą, kuri pateikia didingą Paskutinio teismo paveikslą. „Kiekvieną sekmadienį mes išpažįstame: „Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“. Evangelijoje, Apaštalų laiškuose skaitome apie Jėzaus pažadą sugrįžti. Ar bent retkarčiais susimąstote apie šią iškilmingą akimirką?“ – uždavė klausimą tikintiesiems. (visą homiliją skaityti >>>)


Atėjus Adventui, monsinjoras kvietė pamąstyti, kaip įsijungsime į Jėzaus Kristaus atėjimo laukimo metą: ar ištiesime pagalbos ranką vargstantiems, ar būsime abejingi suklupusiam?

Šv. Mišioms pasibaigus, buvo pagarbintas Švč. Sakramentas ir sugiedota giesmė „Tave, Dieve, garbiname“.

Baigėsi 2020 m. liturginiai metai, paženklinti pandemijos, skausmo ir atskirties, kuriuos stengėmės įveikti malda prašant Dievo pagalbos. Patyrėme ir gražių džiaugsmo akimirkų: per 2020 metus susituokė 36 poros, pakrikštyta 88 vaikai, Pirmąją šv. Komuniją priėmė 110 vaikų, Sutvirtinimo sakramentą – 35 jaunuoliai, tikimės, kad į gailestingojo Dievo namus nukeliavo ir 70 mūsų parapijiečių.

                                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021