Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdiniai sveikinimai su Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovės vaizdais (2020-12-04)

Paskelbta: 2020-12-04

Prasidėjo Adventas – Kūdikėlio Jėzaus Gimimo viltingas laukimo metas, kurį vis dar temdo nepaprastu smarkumu plintantis virusas, trukdantis įprastinį žmonių bendravimą. Kaip ir šv. Velykas – be artimųjų, bičiulių, be bendruomenės, be rankos paspaudimo, be apkabinimo, taip ir šias šv. Kalėdas sutiksime gyvendami karantino sąlygomis.

Kad per šventes nepasijustumėme vieniši ar užmiršti, kad širdys būtų sušildytos meilės, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius siūlo parapijiečiams savo artimuosius pasveikinti ir pradžiuginti kalėdiniu atviruku, išsiųstu per paštą. Turbūt dar daugelis prisimena tuos gerus laikus, kai per šventes nuo bičiulių, giminaičių gaudavome daugybę ranka rašytų sveikinimų, kuriuos galbūt kai kurie yra išsaugoję iki šiol.

Kristaus Prisikėlimo parapijoje jau daugelį metų gyvuoja paprotys per didžiąsias šventes pasveikinti bažnyčios geradarius, aukotojus, rėmėjus ir kitus nusipelniusius žmones originaliais kalėdiniais bei velykiniais atvirukais su Kristaus Prisikėlimo šventovės vaizdais. Pastaruoju metu atvirukai su bazilikos atributika pasiekia tautiečius ne tik Lietuvoje, bet ir Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje, JAV.

Kristaus Prisikėlimo parapija savo bendruomenės narius bei svečius taip pat pradžiugina originaliais sieniniais kalendoriais, tušinukais, magnetukais, maišeliais, o naujagimius apdovanoja Krikšto žvakėmis. Jau gražia tradicija yra tapę kiekvienų metų pabaigoje padėkoti aktyviausiai į parapijos gyvenimą įsitraukusiems parapijiečiams, savanoriams, darbuotojams ir rėmėjams.

Šie metai ne išimtis – 2021 m. kalendoriuje grožimės Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika nuo Akropolio aikštelės stogo. 

Dėkojame gerbiamam fotografui E. Petkevičiui, pasidalijusiam savo kūriniu ir leidusiam jį naudoti 2021 m. kalendoriuje.


Tikimės, kad tokie suvenyrai su Kristaus Prisikėlimo šventovės simbolika kiekvienam išlieka kaip mielas ir malonus prisiminimas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021