Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dėkojame aukotojams už bazilikos puošimą vitražais (2020-12-11)

Paskelbta: 2020-12-11

Aukotojų dėka, artėjant šv. Kalėdoms, bazilika tikinčiuosius pasitinka vis gausėjančiais vitražais languose.

Šis projektas, kurio parengiamieji darbai, prasidėję 2018 m. gruodį ir bazilikos langus papuošę pirmaisiais trimis vitražais, sulaukė parapijiečių įvertinimo ir noro aukoti,  savo vardus bei pavardes įamžinti šiuose vitražuose.


Ir štai artėjant 2020 metų šv. Kalėdoms prof. Rimvydo Mulevičiaus, Antano Rimkaus ir Vytauto Simanaičio sukurti 20 vitražų   papuošė baziliką. Darniai įsiliedami į bazilikos erdvę jie kartu uždengė seną radijo gamyklos pastato sieną.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. 2020 metų vitražų aukotojai  yra šie: Trakimavičių šeima, D. Eidukas, Radzevičių šeima, Ramanauskų šeima,  Radavičių šeima, R. ir G. Garbaravičiai, R. ir A. Garbavičiai, L. ir A. Garbaravičiai, A. ir J. Pikčiūnai, I. ir A. Skuodžiai.   Ši Jūsų auka  Šventovei  – tai didelė Jūsų širdies, tikėjimo ir meilės Tėvynei išraiška, tai padėka Dievui už gyvenimą, globą ir pagarbą.  Tegul Jus ir Jūsų šeimas  aplanko Viešpaties ramybė ir šviesa! Būkite sveiki ir laimingi!


Kviečiame ir toliau  savo auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant baziliką vitražais. 

Paremti galima bankiniu pavedimu arba auka parapijos raštinėse.

Paramos gavėjas – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, Žemaičių g. 31A., kodas 191118123, a/s. Lt 75 7300 0100 0224 6681,  AB “Swedbank“.

                                                             Kristaus Prisikėlimo  parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021