Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminėtos Tautos šventovės 16-osios konsekracijos metinės (2020-12-27)

Paskelbta: 2020-12-27

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, švenčiant kankinį Steponą, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje tradiciškai paminėjome šios šventovės 16-ąsias konsekracijos metines iškilmingomis šv. Mišiomis, kurios 12 val. buvo transliuojamos per LRT televiziją ir "Marijos radiją".


Dėl karantino neįprastai atrodė kalėdiškai išpuošta bazilika be tikinčiųjų gausos, be iškilmingos procesijos, be koncelebruojančių kunigų – prie altoriaus, skambant G. F. Hendelio giesmei  "Džiaugsmas pasauliui nušvito", švęsti Eucharistijos atėjo tik Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, asistuojamas diakono Dariaus Chmieliausko.


Pasveikinęs tikinčiuosius su šv. Kalėdomis, arkivyskupas kalbėjo: „ Šiandien antrąją šv. Kalėdų dieną Bažnyčia mini šv. Steponą, pirmąjį kankinį, kuris paliudijo, kad tikėjimo ir sąžinės laisvė yra tokia svarbi, kad jei reikia už ją atiduodama gyvybė. Čia, susirinkę Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, esame palaiminti turėdami šį laisvės simbolį. Šiais metais ypač prisimename tą didžią Dievo meilės ir gailestingumo dovaną mūsų tautai – Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 30-ąjį jubiliejų. Ši bažnyčia yra mūsų tautos laisvės ir dvasinio prisikėlimo simbolis. Kaip simboliška, kad šią dieną prieš šešiolika metų ji buvo atstatyta, pašventinta, konsekruota. Ir štai čia dėkojame gerajam Dievui už tą dovaną, kuri mūsų tautą įkvepia ir telydi į ateinančius metus"

Homilijoje Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas iškėlė tą pasikeitimą, kuris prasidėjo nuo Kalėdų įvykio. Iš tiesų – daug kas pasikeitė. Juk pats Dievas pasilenkė prie žmonių, „apiplėšdamas pats save“ ir tapdamas „net ir išore panašus į žmones“ (plg. apaštalo Pauliaus Laišką filipiečiams). „Pasikeitė požiūris ir į tai, ką mes žinome apie mus laukiančią ateitį. Ją Kristus vadino Dangaus karalyste. Todėl Kalėdos mums yra neįkainojama dovana, vilties ir džiaugsmo priežastis“, – sakė arkivyskupas.

Šv. Stepono diakono šventės proga ganytojas taip pat pasveikino visus Kauno arkivyskupijoje tarnaujančius diakonus, tarp jų ir Darių Chmieliauską.

Šv. Mišias arkivyskupas baigė šv. Juozapo malda, kuria nuo pat pandemijos pradžios Lietuvos vyskupai ragino melstis visus žmones ir kuri ypač stiprins viltį prasidėjusiais Šv. Juozapo metais.

Esame dėkingi arkivyskupui Kęstučiui už Eucharistijos dovaną, viltingus žodžius, už tą galingą maldą, sujungusią į vieningą šeimą ne tik Kristaus Prisikėlimo parapijos, bet ir tūkstančių Lietuvos žmonių, stebėjusių transliaciją bei besimeldusių savo namuose, lūkesčius, viltis ir tikėjimą, kad Dievas, atėjęs mūsų išgelbėti, visada yra su mumis ir padeda įveikti visas baimes, nerimą ir sunkumus.

Šv. Mišiose giedojo parapijos Šeimų bendruomenės narys, operos solistas Mindaugas Zimkus, ačiū Jums, Mindaugai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021