Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios be tikinčiųjų (2020-12-31)

Paskelbta: 2021-01-01


Gruodžio 31 d., paskutinį 2020 metų vakarą, tuščioje bazilikoje be tikinčiųjų bendruomenės, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius atėjo aukoti šv. Padėkos Mišių už 2020 metus, pasimelsti už parapiją, geradarius,  aukotojus.

Meldžiuosi, prašydamas sveikatos ligoniams, tvirtumo ir paguodos – artimųjų liūdintiems, o mirusiems, – amžinojo džiaugsmo Dangiškojo Tėvo namuose. Dėkoju visiems už maldos bendrystę.


Būkime pilni vilties, įkvėpimo ir tikėjimo šiais artėjančiais Šv.Juozapo - 2021 metais.

Te palaimina ir tesaugo Jus Viešpats!

Pamaldos baigėsi padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam!“

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021