Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišių malda už a.a. kan. Juozą Gražulį (2021-02-22)

Paskelbta: 2021-02-22


Vasario 21 d., sekmadienį, 11 val. šv. Mišiose parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė tikinčiuosius maldoje prisiminti Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigą kan. Juozą Gražulį.

Šią dieną kan. Juozas būtų šventęs 65 metų jubiliejų, tačiau netikėta mirtis neleido jam pasidžiaugti šiuo gimtadieniu. 2010 metais birželio 14 dieną, ištiktas širdies smūgio, jis iškeliavo į Viešpaties namus.

Kunigas Juozas gimė 1956 m. vasario 21 d.  Mankūnų kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, gausioje, net 15 vaikų katalikiškoje šeimoje.

Atlikdamas savo tarnystę kan. Juozas buvo ypatingai atsidavęs savo darbui. Jį pažinojome kaip labai atvirą ir šiltą, mylintį ir linksmą, bičiulišką ir dainingą žmogų. Jis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo tokia pat plati, kaip ir širdis...

Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, buvęs vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas ir LR kariuomenės ordinaro generalinis vikaras, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas, palaidotas  Alytaus šv. Kazimiero  bažnyčios šventoriuje.

Šv. Mišių pabaigoje buvo sukalbėta Viešpaties angelo malda.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021