Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šv. Mišios už Lietuvą (2021-03-12)

Paskelbta: 2021-03-12

 

Trisdešimt pirmasis laisvos Lietuvos pavasaris. Kaip ir  visas pasaulis, šiandien išgyvename iššūkių laiką, bet stipriai jaučiame laisvės vėjus.

Kovo 11-tąją  pasimelsti už Lietuvą ir padėkoti Dievui už laisvę pakvietė parapijos klebonas mons Vytautas  Grigaravičius.

Homilijoje monsinjoras atkreipė dėmesį į Jėzaus galią: „ Ir ta jėga yra mūsų Viešpats. Mūsų tauta yra patyrusi įvairiausių sunkumų, išbandymų, svetimšalių priespaudą ir kovoti su tuo blogiu vien savo jėgomis bei pastangomis būtų buvę beprasmiška ir galima sakyti neįmanoma“. (homiliją skaityti >>>)

Klebonas dalijosi prisiminimais -  kaip maldomis ir giesmėmis lietuviai kovojo už laisvę prieš nuožmų okupantą – sovietus, kaip Dievui veikiant, Jam padedant mes sugebėjome nugalėti piktąsias jėgas.


Tad nepaliaukime Jo prašyti sustiprinti mūsų tikėjimą, nes be Jo niekada nepajusime tikrosios laisvės.

Kristaus Prisikėlimo  parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021