Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv.Mišių malda už a.a. parapijos bendruomenės narę Rimutę Lipšienę (2021-03-28)

Paskelbta: 2021-03-28


Kovo 28-ąją, Kristaus Kančios sekmadienį, į šv. Mišias bazilikoje pabūti maldoje ir paminėti Rimutės Lipšienės 30-ąją dieną po mirties rinkosi parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai, pastoracinės tarybos nariai, draugai, pažįstami, bendradarbiai. 

Šv. Mišias aukojo rezidentas kanauninkas Robertas Pukenis.


Netikėta mirtis išplėšė Rimutę iš mūsų tarpo. Dar ir dabar nesitiki, kad netekome šio Žmogaus. Ji  liko mūsų mintyse ir darbuose, buvo gerbiama ir mylima net tik senjorų , bet ir visų ją pažinojusių.


Susitaikyti su netektimi visiems yra sunku, bet sunkiausia - parapijos senjorams bei anūkei Urtei Marijai.


Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021