Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Koncertas Motinos dienai (2021-05-02)

Paskelbta: 2021-05-03


Motinos diena. Ši diena yra viena svarbiausių dienų, kai turime dėkoti motinoms už gyvybės dovaną, mamų  šiluma ir meilė jaučiama visą gyvenimą.

Rašytoja ir filosofė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana rašė: „Šioje žemėje nėra meilės, didesnės už motinos meilę. Jos širdies šiluma tirpdo vaiko piktus polinkius…“

Palaiminga motinos globa lydi vaikus net ir tada, kai su ašaromis akyse tenka lydėti savo paklydusių vaikų žingsnius: „Pirmiausia mano motinos nuopelnu laikau tai, kad gyvenu… Dieve, Tu ištiesei iš aukštybių savo ranką ir ištraukei mano sielą iš gilios tamsos, kai mano motina, ištikima Tavo tarnaitė, verkė dėl manęs Tavo akivaizdoje labiau, nei motinos apverkia savo mirusius vaikus. Tikėjimo ir dvasios, kurią gavo iš Tavęs, dėka ji matė mano mirtį, ir Tu išgirdai ją, Viešpatie, ir nepaniekinai jos ašarų, kurios liejosi į žemę visur, kur ji meldėsi: Tu išgirdai ją.“ (Šv. Austinas)


Gegužės mėnesio pirmą sekmadienį, kai visa Lietuva šventė Motinos dieną, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios   už Mamas, gyvas ir mirusias. Dėkojome joms už gyvenimo dovaną, buvo  teikiamas specialus palaiminimas, skambėjo gražiausi posmai,  dainos, melodijos.

 Savo homilijoje mons. V. Grigaravičius komentavo ištraukas iš Evangelijos  pagal Joną,  išgirdome vieną gražiausių Jėzaus palyginimų apie vynmedį ir šakeles. Ši nuostabi Evangelijos ištrauka kalba apie Jėzaus ir apaštalų vienybę... (homiliją skaityti >>>)


Šventinį koncertą motinoms  surengė Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų jaunieji atlikėjai.


Sofija Kučinskaitė, Indrė Babiliūtė, Liepa Kaniušaitė kanklėmis atliko Jurgio Barakausko "Krinta lapai", Vytauto Naraškevičiaus "Perlutėli rytato". Kanklių studijos vadovė, mokytoja ekspertė Jurga Senkutė. Klasikinio dainavimo studijos mokinė Eva Kaušpėdaitė atliko Vidmanto Bartulio "Muzika", o Ula Jonaitytė - iš Tomo Kutavičiaus operos"Nykštukas Nosis" Mimi dainą. Klasikinio dainavimo studijos vadovė mokytoja - ekspertė Nomeda Kukulskienė, akompaniatorė Asta Juršienė. Kūrinį „All of me“ (John Legend) gitara grojo mokinys Jurgis Krušinskas. Gitaros studijos mokytojas Ramūnas Grybauskas. Koncertą vedė Kauno vaikų ir moksleivių rūmų meno vadovas Giedrius Gustas.


Atsiliepdami į Lietuvos vyskupų kvietimą, junkimės į maldos tiltą, įsitraukime į bendrą maldą ir nuoširdžiai dėkokime už gyvybės dovaną...

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021