Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminis žygis į Šiluvą (2007-05-13)

Paskelbta: 2007-05-14Kaip žinia, gegužės 13-ąją Kauno arkivyskupija organizavo piligriminį žygį nuo Katauskių gyvenvietės į Šiluvą.

Visą savaitę atšiaurius oras, rudeninis lietus neišgąsdino tikinčiųjų. Jie gausiai registravosi šiam žygiui. Kristaus Prisikėlimo parapijai prireikė net penkių 50-60 vietų autobusų.

 Parapijos aktyvas gerokai prieš mėnesį pradėjo tam ruoštis. Visiems rūpėjo, kad viskas vyktų sklandžiai. Dar prieš Velykas visos parapijos organizacijos atnaujino stendus, kuriuose pristatoma parapijos veikla. Su stendais galėjo susipažinti Šiluvos svečiai ir tikintieji.

Visus džiugino ryto gaiva, gražiai kylanti saulė, danguje nė debesėlio. Viskas pakrauta į autobusus, plakatai su numeriais pakabinti ant priekinių autobusų langų, tikintieji pasipuošę geltonais šalikėliais ir lygiai septintą valandą penki komfortabilūs autobusai pajudėjo Šiluvos link. Kelyje kalbėjome rožinio „Džiaugsmingąsias paslaptis“. Akys nejučiomis nukrypdavo į gražiai žaluma pasidengusius, vietomis geltonai pražydusius rapsų laukus.

Pagaliau Katauskių gyvenvietė. Visi išsirikiavo į eiseną, kuri nusitęsė gerą kilometrą. Mes atvykome paskutinieji, todėl likome eisenos gale, nesigirdėjo nei maldų, nei giesmių, kurios skambėjo priekyje.

 Akys iki valios galėjo grožėtis nuostabiomis apylinkėmis, o širdis dėkoti Motinai Marijai už išgirstus iš vakaro monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus pasakytus žodžius: „Motina, Marija, prašome atsiųsk mums gražų orą!“ Taip visiems meldžiantis, kitiems paprasčiausia bendraujant, tretiems grožintis atbundančia gamta, pasiekėme Šiluvą, kur piligrimus pasitiko arkivyskupas, dekanas, būrelis kunigų.

Atėjusi minia pasklido po visą Šiluvą: kas nuskubėjo į baziliką, kas į koplyčią, kas į aikštę. Einantys į koplyčią smalsiai apžiūrėjo stendus, kurie gražiai išsirikiavo prie kelio, vedančio į koplyčią. Prieš 12-ą valandą dekano mons. V.Grigaravičiaus galingas balsas pakvietė visus į aikštę.

Greit visą aikštę užtvindė piligrimai, kurie prisijungė prie giedamos Švč. M. Marijos litanijos, o tuo tarpu balta puošni dvasiškių procesija artėjo prie gražiai lauke paruošto ir papuošto altoriaus. (Altorių puošė mūsų parapijos floristė Inga Žukauskienė).

 Šv. Mišių pradžioje dekanas pakvietė bendrai maldai už dvasiškius, Kauno miesto vadovus ir už mus pačius, prašančius Šiluvos Marijos užtarimo. Susirinkusius maloniai nudžiugino, Kauno miesto mero A.Kupčinsko aktyvus įsijungimas į liturgiją.

 Viešpats tarsi norėdamas parodyti, kad viskas yra Jo valioje, aidint Evangelijos ištraukai: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės“, atsiuntė lietaus debesis, bet tai truko neilgai.

Arkivyskupas homilijoje kvietė vykdyti Dievo valią, Jo priesaką mylėti Viešpatį ir vienas kitą, kvietė tinkamai pasirengti artėjančiam Švč. M. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų jubiliejui.

Šv. Mišios baigėsi Švč. Sakramento adoracija, Jo garbinimu, procesija apie baziliką iki koplyčios. Ten arkivyskupas visus palaimino ir pakvietė bendrai agapei mokyklos stadione.

Namo grįžome praturtėję dvasia, pailsėję nuo kasdieninio šurmulio. Visą kelią skambėjo senos, lietuviškos dainos.
                                                                                                                        Birutė Vasylienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021