Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams parapijoje (2021-05-12)

Paskelbta: 2021-05-12

Nuo praėjusių metų rudens Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje Sutaikinimo ir Eucharistijos Sakramentams priimti ruošėsi 124 vaikai.

Pandemijos metu ruošimas vyko nuotoliniu būdu pagal „Vaikų rengimo pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Šv. Komunijai programą“. Susitikimai su vaikais vykdavo šeštadieniais ir sekmadieniais Zoom platformoje. Mokytojos pamokėles paįvairindavo skaidrėmis, filmukais, žaidimais. Pratybų užduotis atlikdavo kartu žaidimo metodu.

Vaikai su tėveliais pagal galimybes sekmadieniais išklausydavo šv. Mišias per LRT televiziją, kai kas per  Facebook paskyrą ir kitos pamokėlės metu aptardavo, kokius Šv. Rašto skaitinius girdėjo.


Ar vaikai tinkamai pasiruošę Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius egzaminavo juos nuotoliniu būdu. Pokalbio metu vaikai, atsakinėdami į pateiktus klausimus, nuoširdžiai dalijosi savo įgytomis žiniomis.

Gegužės pabaigoje bazilikoje  šie vaikai grupelėmis priims Pirmąją Šv. Komuniją.

Tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021