Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos katechetikos centro posėdis baigiant mokslo metus (2021-06-11)

Paskelbta: 2021-06-11

Birželio 10 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje į posėdį rinkosi parapijos tikybos mokytojai ir katechetai.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė pasidalinti mintimis kaip šiais mokslo metais sekėsi dirbti su vaikais, kokie buvo sunkumai ruošiant vaikus Pirmai Komunijai, nes pamokėlės vyko nuotoliniu būdu.


Monsinjoras taip pat išsakė savo pastebėjimus, kalbėta apie planus ateičiai, kaip gerinti vaikų rengimą Komunijai ir t.t.

Prie arbatos puodelio ir šventinio torto buvo padėkota Kauno I dekanato KC vadovei, „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytojai Nijolei Kulėšienei už bendrystę, malonias akimirkas, nuoširdų darbą, gebėjimą vadovauti. Nijolė, išdirbusi parapijoje 15 metų, išėjo į užtarnautą poilsį.

Posėdis baigėsi  bendra nuotrauka  prisiminimui su p. Nijole ir klebono palinkėjimu - gražios vasaros, gero poilsio ir iki susitikimų rudenį.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021