Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos bendruomenės nariai Marijos dienoje Šiluvoje (2021-06-14)

Paskelbta: 2021-06-14

Gegužės 13 - tą dieną, sekmadienį, kaip ir kiekvieno mėnesio tryliktą dieną, Šiluvos šventovėje švenčiama Marijos diena. Šią dieną piligrimams patarnavo Kauno I dekanato kunigai.

Kartu su Kauno I dekanato dekanu, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi į Šiluvą atvyko Sumos choras „In Vivo dei“ bei parapijos bendruomenės nariai.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje 10.00 val. šv. Mišioms vadovavęs dekanas mons. V. Grigaravičius  kreipėsi į Šiluvos piligrimus: „Brangūs tikintieji, susirinkę švęsti šioje šventovėje Eucharistijos. Šiluva brangi mums tuo, kad čia išgyvename artimą ryšį su mūsų dangiškąja Motina Marija ir jos Sūnumi Jėzumi Kristumi. Ši vieta brangi kiekvienai dorai, Dievą mylinčiai širdžiai.“


Monsinjoras su skauduliu prisiminė, kaip birželio 14 d., prieš 80 metų sovietų okupantai pradėjo kruviną teroro aktą - masinius Lietuvos piliečių trėmimus į Sibiro gilumą. „Ši diena kartu primena melo, veidmainystės, klaidingų priesaikų kupiną gyvenimą. Daugelis turbūt prisimenate, kiek prasimanytų trukdžių, draudimų buvo išgalvota, kad tik užkirsti tikintiesiems galimybę atvykti į šventas vietas, ypač į Šiluvą, pašlovinti Viešpatį ir paprašyti Motinos Marijos užtarimo“, - kalbėjo dekanas, - ir mes, nepaisant gyvenimo iššūkių, būkime ištikimi Kristaus mokslui.

Tegul mumyse pasėti, kad ir mažyčiai tikėjimo grūdeliai dygsta, auga ir duoda gausų derlių. Skaudžiomis gyvenimo akimirkomis žvelkime į Nukryžiuotąjį ir išgirskime palaimingus žodžius: „(...) jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).


Po Rožinio ir Loreto Dievo Motinos litanijos, kuriai vadovavo monsinjoras Vytautas Grigaravičius, iškilmingai 12.00 val. Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ , koncelebravo tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý, kunigas Gintaras Blužas OFS bei kunigas Saulius Bužauskas. (išsamiau skaityti >>>)

Giedojo Kauno Prisikėlimo parapijos sumos choras „In Vivo Dei “, vadovas Ramūnas Baranauskas.

 Nuotraukose - vaizdo įrašo stop kadrai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021