Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje (2021-06-21)

Paskelbta: 2021-06-21

„<...>Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime, / pasigailėk mūsų. Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja, / pasigailėk mūsų. Jėzaus Širdie, nuodėmių auka, / pasigailėk mūsų. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme, / pasigailėk mūsų. Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie, / pasigailėk mūsų. Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme / pasigailėk mūsų.<...>“ (Iš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litanijos).

Birželio 20 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Švč. Jėzaus Širdies atlaidus. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Monsinjoras, komentuodamas šios dienos Evangeliją, kuri kalba apie žmogaus silpnumą,  bejėgiškumą, kvietė susirinkusius būti tvirto tikėjimo, nepamiršti maldos, nebijoti žengti Dievo keliu: „Kasdienybėje, kai žmogaus gyvenimas eina įprasta vaga, vis tie patys reikalai, užsiėmimai, net pamirštama padėkoti Dievui už Jo siunčiamas malones, viskas pasidaro neįdomu, nuobodu, įkyriai monotoniška. Ir štai, nežinia iš kur atslenka išbandymo audros, kurios viską sujaukia, apverčia aukštyn kojomis. Tuomet apima baimė, neviltis, nusivylimas ir, kaip apaštalams, pristinga tikėjimo“.... (skaityti >>>)


Atlaidai baigėsi Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimo procesija aplink baziliką.


Parapijos klebonas padėkojo procesijos dalyviams, sumos choriui "In Vivo Dei", tikintiesiems dalyvavusiems šiuose atlaiduose.


                                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021