Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje svečiavosi Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai (2021-06-22)

Paskelbta: 2021-06-22


Birželio 21 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje lankėsi  Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narių grupė, tarp kurių pirmininkai: Seimo narė Dalia Asanavičiūtė iš Didž. Britanijos, teisininkas Jonas Bružas iš Čikagos, komisijos narių pavaduotojai: Laurynas Misevičius iš Portlando, Greta Patapovaitė-Bryant iš Dalaso.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pasitikęs svečius, supažindino juos su Kristaus Prisikėlimo bazilikos istorija, aprodė konferencijų salę, kolumbariumą.


Svečiai ypač žavėjosi šventovėje esančiais nuostabiais langų vitražais, gaminamais už parapijiečių  suaukotas lėšas, o pasikėlę į terasą gėrėjosi Kauno m. panorama. Mažoji bazilika paliko neišdildomą įspūdį tautiečiams.

Svečiai dėkojo klebonui už malonų priėmimą ir įteikė šeimininkui Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentą - LIETUVIŲ CHARTĄ, parengtą Vokietijoje 1949 birželio 14 d. Šio dokumento pagrindinis tikslas suburti išsisklaidžiusius tautiečius. Charta tapo visų lietuvių bendruomenių moraline nuostata ir XX a. antrojoje pusėje padėjo išlaikyti lietuvybę.


Atsisveikindamas monsinjoras padovanojo kiekvienam svečiui  albumą su Kristaus Prisikėlimo parapijos istorija ir nuotraukomis.

Svečiai, pasisvečiavę valandėlę, atsigaivinę ir pasivaišinę šviežiu medumi su lietuvišku sūriu, išskubėjo atgal į Lietuvos sostinę – Vilnių atlikti tolimesnių įsipareigojimų Lietuvos ateities labui.


LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija 2020 m. minėjo savo veiklos 25-metį. Komisija veikia Seime ir kadencijos laikotarpiui sudaromos iš 20 narių: 10 Seimo narių ir 10 PLB atstovų, deleguotų geografiniu principu. Pagrindiniai komisijos tikslai – puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama ir t.t. ( J. Šeduikienė, „Pasaulio Lietuvis“, 2020 m.)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021