Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios minint 1941 metų Birželio sukilimo 80-metį (2021-06-23)

Paskelbta: 2021-06-23


Birželio 23 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios 1941 m. Birželio sukilimo aukoms atminti.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


Monsinjoras, homiliją pradėjęs tremtinio A. Aleknos žodžiais: „Trumpa naktis vidur birželio, /Ta amžiaus gėda it žaizda, /Kuri ir tvarstoma negyja, /Kuri ilgai primins save“, - kalbėjo, jog šiandien mes priversti stabtelėti, atsigręžti į praeitį, prisiminti skaudžius mūsų tautos istorijos puslapius.


Sovietų okupantų savivalė iššaukė troškimą priešintis, sukilti. Taip birželyje atsirado dar viena įsimintina data – birželio 23-oji. Sukilimas buvo lietuvių tautos ginkluotos rezistencijos pradžia ir penkis dešimtmečius trukusios kovos už Lietuvos laisvę bei valstybinę nepriklausomybę.


Su šia viltimi akis užmerkė tūkstančiai laisvės kovotųjų, tarp jų Jonas Žemaitis-Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Lukša-Daumantas bei Julijonas Būtėnas.


„Mieli broliai ir sesės Kristuje, tegul praeitis pasibeldžia į kiekvieno mūsų sąžinę, tegul primena, kokia išdavysčių, kompromisų ir atsitiktinumų kaina išliko mūsų tėvynė Lietuva. Su didžiausia pagarba žemai nulenkime galvas prieš tuos, kurie nepaisydami žiaurių represijų išsaugojo brangų lietuvišką žodį, kalbą, meilę Dievui ir Tėvynei“, – baigdamas homiliją kreipėsi klebonas į susirinkusius.


Pasimelsti ir nulenkti galvas prie Lietuvos mokslo ir kultūros atstovo, Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vadovo, publicisto, pasipriešinimo okupaciniams režimams ideologo, Vyčio Kryžiaus ordino Didžiojo Kryžiaus (po mirties) kavalieriaus Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus kapo šventoriuje atėjo svečiai iš LR Seimo, Kauno m. savivaldybės, Žaliakalnio seniūnijos, tautinių organizacijų bei judėjimų atstovai, tarp jų politikas bei visuomenininkas Rytas Kupčinskas, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, doc. dr. Raimundas Kaminskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas Zigmas Tamakauskas.


                                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021