Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

In memoriam bangiečiams – 2021 (2021-06-21)

Paskelbta: 2021-06-29

Klubo „Bangos senjorai“ iniciatyva, minint buvusios Kauno radijo gamyklos (susivienijimo „BANGA“) 65 - tąjį gimtadienį, tradiciškai, jau devintą kartą, saulėtą ir gražų birželio 19-osios rytą, būrelis buvusių gamyklos darbuotojų rinkosi Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje.

Simboliška, kad kaip tik čia, kur po šios bazilikos skliautais daugeliui buvusių bangiečių prabėgo patys gražiausi ir prasmingiausi gyvenimo metai, prisimenami tie, su kuriais daugelį metų buvo kartu dirbta, kurta, džiaugtasi, bet kurių šiandien mūsų tarpe jau nebėra...


Vos atpažinę vieni kitus, pasibėdavoję bloga sveikata, pasidžiaugę galimybe susitikti, 10 val. rinkomės bazilikoje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius bangiečius.


Šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis. Buvo prisiminti per paskutiniuosius metus Anapilin iškeliavę „Bangos senjorai“ klubo nariai: Albinas Balžekas, Jonas Sviderskis, Jurgis Marculanas, Gražina ir Povilas Čarneckiai, Danutė Rugieniūtė Česonienė, Algimantas Andriukinis. Kas žino kiek dar buvusių bangiečių iškeliavo Anapilin per šį laikotarpį? Kas bežino...Nelemta COVID-19 pandemija ir karantinas išvargino ir išbalansavo mus visus, neleido aplankyti nei sunkiai sergančius kolegas, nei dorai palydėti paskutinėn kelionėn, deja...


Šventos Evangelijos žodžiai, prasmingas ir nuoširdus kunigo pasakytas pamokslas, praskaidrino mūsų jau gerokai pavargusias mintis ir sielas.


Po šv.Mišių pabendravę, pasiklausę renginio viešnios p. Jūratės nuostabaus muzikavimo, gražių ir prasmingų posmų, skirstėmės į namus su viltimi – kitais metais tuo pačiu metu vėl susitikti...

Klubo „Bangos senjorai“ valdybos narys Mykolas Mačianskas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021