Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2021-09-20)

Paskelbta: 2021-09-20

Rugsėjo 19 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo švenčiami Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.


Iškilmingas Sumos Šv. Mišias aukojo prelatas, prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo parapijos diakonas dr. Benas Ulevičius.


Sakydamas homiliją, prelatas pažymėjo, kad Švenčiausioji Mergelė Marija - Dievo laiškas žmonijai, kurį visi turime perskaityti. Marija - malonėmis apgaubtoji - gali kiekvieną mūsų užtarti, todėl kreiptis į Ją, Jos užtarimui pavesti visus rūpesčius, yra be galo svarbu.


Šv. Mišios baigėsi iškilminga Eucharistine procesija.


Po palaiminimo prel. V. S. Vaičiūnas įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštalinio palaiminimo liudijimą aktyviems parapijiečiams Adelei - Onai ir Valdui Azaravičiams, šiemet šventusiems auksinį savo santuokos jubiliejų.


Atlaidų tęsinys persikėlė į konferencijų salę, kur po ilgos pertraukos sugrįžo renginių „Dialogas – Žodis ir Spalva 2021“ ciklas.

Renginį pradėjęs ir pasidžiaugęs, kad vėl esame kartu ir yra galimybė susitikti, aktorius Egidijus Stancikas skaitė M. K. Čiurlionio poemą „Sonata. Ruduo“.

Vėliau E. Stancikas pristatęs lietuvių kilmės pianistę, Hamburgo aukštosios muzikos ir teatro mokyklos dėstytoją, dr. Ramintą Lampsatytę, papasakojęs apie šią iškilę asmenybę, darant gerus darbus, pakvietė pasiklausyti koncerto, kurį dovanojo dr. Raminta Lampsatytė – fortepijonas (Vokietija), Alejo Ruiz – tenoras ir smuikas (Argentina), Izabelė Vasiliauskaitė – sopranas (Lietuva).

 

Programoje skambėjo Rieding ir W. A. Mozart kūriniai,  Missa Creola Kyrie, Gloria ir Agnus Dei dalys.

 

Dėkojame Jums, gerbiama profesore dr. Raminta Lampsatyte, Jūsų kolegoms už malonias akimirkas, linkime ir toliau džiuginti klausytojus savo balsais ir melodijomis.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021