Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Nugalėk blogį gerumu ...(2009-02-01)

Paskelbta: 2009-02-04

 

Tai vienas iš Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo šūkių. Apie kitus šio iškilaus žmogaus gyvenimo šūkius ir jo pasirinktą kelią mes išgirdome vasario 1-osios sekmadienį susirinkę konferencijų salėje.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Viktorija Plečkaitytė labai šiltai ir vaizdingai pasakojo apie Palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Sesuo Viktorija dalyvavo Romoje, kuomet 1987 m. birželio 28 d. Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė Palaimintuoju, lankėsi Marijonų vienuolijos archyvuose, skaitė Jurgio Matulaičio laiškus, matė jo asmeninius daiktus ir mums parodė jos pačios padarytas relikvijų nuotraukas. Labiausiai širdin smigo Jono Pauliaus II žodžiai ištarti Šv. Petro bazilikoje, kai arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvo paskelbtas Palaimintuoju.

Norintieji galėjo įsigyti St.Ylos knygą „Jurgis Matulaitis“ arba G.Adomaitytės „Kelio dulkės. Baltos rožės“ (apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį).

Sesuo Viktorija pateikė informacijos apie Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugiją, taip pat išdalino lankstinukus, kuriuose yra Palaimintojo Jurgio litanija, maldos.

Žmonės skirstėsi džiaugdamiesi, kad surado laiko ir ne tik sužinojo daug naujo, bet ir per gilų sesers Viktorijos pasakojimą suvokė Palaimintojo Jurgio šventumo kelionę.

                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021