Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Biblijos studijoje – Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas (Mt 22, 32)(2021-10-08)

Paskelbta: 2021-10-11

Šią ištarmę dažnai sutinkame tiek Senajame, tiek Naujajame Testamentuose. Argi nenuostabu, Dievas, kurio vardas neištariamas, su savimi susieja trijų mirtingųjų Abraomo, Izaoko, Jokūbo vardus?! Tai trys patriarchai, kurie davė pradžią žydų tautos monoteistinės religijos raidos istorijai. (Patriarchas (gr. patriarchēs) – protėvis, giminės pradininkas)

 Patriarchų istorija prasideda nuo Pradžios knygos 12-ojo skyriaus, Abraomo išsiuntimu iš savo žemės, iš gimtinės, iš tėvo namų į nežinomą žemę. Išsiųsdamas jį, Jahvė davė pažadą palikuonims ir žemei. Tačiau Jahvė nežadėjo, kad šis pažadas bus lengvai įgyvendintas. 15 skyriuje Dievas, žadėdamas duoti žemę, pranašauja tremtį ir vergovę(žr. Pr 15, 13).


Kartu su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu Biblijos studijų grupelė nuo 2019 metų, kun. Algirdo Akelaičio vedami, keliaujame Biblijos puslapiais, kantriai laukdami duoto pažado išsipildymo. Kodėl mums to reikia? Nes tai ir mūsų tikėjimo istorija. Krikščionybė, judaizmas, islamas remiasi į Abraomą. Jei nebūtų Abraomo, šioms religijoms nebūtų į ką atsiremti. Per Abraomą mes gavome palaiminimą. Pradžios knygos 12 sk. Dievas Abraomui sako: „Ir darysiu tave tauta didele, ir laiminsiu tave, ir didinsiu vardą tavo, taip, kad tu būsi palaiminimu“(Pr 12, 2, pažodinis kun. A. Akelaičio vertimas).


Palaiminimas yra išraiška, kuri nurodo tobulą santykį tarp Dievo ir žmogaus. Palaiminime svarbiausia ne tai, ką gaunu, bet kokį santykį tai išreiškia. Mes visi palaiminti per Jėzų Kristų, nes per Jį tapome Dievo vaikais. (iš kun. A. Akelaičio komentarų).

Taigi, trys patriarchai, trys skirtingos asmenybės, trys gyvenimo ciklai, tačiau visus vienija Abraomui Dievo duotas pažadas. Jei ne kunigo A. Akelaičio erudicija, apsiskaitymas, gebėjimas perteikti Šv. Rašto autoriaus mintį (kartais kupiną ironijos, sarkazmo), tai vargu, ar asmeniškai skaitant atpažintume Dievo veikimą, Jo planą išrinktajai tautai, siekiant pažado išsipildymo.

Neabejoju, kad kiekvienas grupės narys bent kartą yra perskaitęs Bibliją, o Pradžios knygą mažiausiai du kartus, tačiau su nekantrumu laukiame naujų susitikimų, nes tai ne tik Biblijos studija, bet gyvenimo pamokos, mūsų tikėjimo, prisirišimo prie Dievo ugdymas.


 Birutė Vasilienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021