Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų kalendoriaus 2022 m. pristatymas (2021-10-10)

Paskelbta: 2021-10-11

Spalio 10 d. vakaro šv. Mišiose Kristaus Prisikėlimo tikintieji sulaukė svečio J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris atvyko pristatyti savo fotografijų kalendorius „Šventumo keliu “, skirto 2022-iems metams.

Ir taip kiekvienais metais, pasitinkant Adventą, su neišsenkančia energija Jo Ekscelencija sukviečia visus į  naujojo kalendoriaus pristatymą.

Ankstesniųjų metų kalendorių fotografijos leido susipažinti su kryžiais (2006) bei šventovėmis (2007) kalnuose, 2008-ieji metai perkėlė į Šventąją Žemę, kitas kvietė pažvelgti į Kryžių kalną, dar iš kito kalendoriaus puslapio žvelgia Švč. Mergelės Marijos atvaizdas.

2022 metų kalendoriuje rašoma: „Visi yra pašaukti būti šventi: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra Tobulas“ (Mt 5,48). Altoriuose mums rodomi šventieji yra pavyzdžiai, bet drauge ir bendražygiai kelyje: būdami anapus jie iš tiesų priklauso tai pačiai Bažnyčiai kaip ir mes, - dalijasi mintimis vyskupas.

Kiekvieną kalendoriaus mėnesį puošia vis kita fotografija: pradedant Trimis Karaliais sausio mėnesį iš Kiolno katedros ir baigiant gruodį Šv. Kryžiaus Jonu, kurio sarkofagas randasi Segovijos šventovėje. Į mus žvelgia apaštalas šv. Petras, šv. Kazimieras, šv. Andriejus, dvasingumo teikia ir žymios lietuvių poetės Lacrimos posmai.

J. E. Vyskupe E.  Bartuli,  visų vardu nuoširdžiai dėkojame Jums  už kalendoriaus pristatymą, lauksime  Jūsų ir  kitais metais. Dievo palaimos Jums!

Kalendorius galite įsigyti bazilikos kioskelyje.

                                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021