Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jubiliejinius Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metus pradedant... (2008-12-26)

Paskelbta: 2009-02-10

 

2008 m. gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, šv. Mišiomis Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pradėti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai Jubiliejiniai metai Kauno arkivyskupijoje (2008.12.26–2009.12.26).

Šv. Mišių pradžioje kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretą, kuriuo 2009-ieji skelbiami Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais Kauno arkivyskupijoje.(žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1015)

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, kartu su Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika bei Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilika paskelbta Jubiliejaus piligrimine šventove.

                                                                                                              Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021