Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos moderatoriai Sinodinio kelio mokymuose (2021-11-13)

Paskelbta: 2021-11-13

Lapkričio 11d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko mokymai, skirti parapijų ir bendruomenių Sinodo grupelių moderatoriams.


Vakarą malda pradėjęs kun. Artūras Kazlauskas pasidžiaugė, kad Bažnyčia yra keliaujanti kartu, gebanti tartis, nubrėžti ateities gaires. kunigas susirinkusiems priminė Bažnyčios susirinkimų istoriją ir reikšmę, akcentuodamas, kad kiekviename Bažnyčios gyvenimo etape kalba ir veikia Šventoji Dvasia.

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados skyriaus vedėja bei Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje koordinatorė, Lietuvos sinodo grupės narė Vaida Spangelevičiūtė - Kneižienė susirinkusiems pristatė, kaips vyks Sinodinio kelio diecezinė dalis Kauno arkivyskupijoje, neseniai išgyvenusioje vyskupijos sinodą. Buvo pristatytos susitikimų grupelėse temos, aptarta tokio susitikimo struktūra.


Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pasidalino mintimis ir įžvalgomis apie tai, kas būtų naudinga vedant diskusijas grupelėse. Čia, pasak A. Kučiko, svarbi tinkama vieta, galimybė visiems kalbėti, konkretus laikas įžvalgoms ir diskusijoms, tikslų, uždavinių, temos pristatymas.

Diakonas Darius Cmieliauskas vakaro pabaigoje pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip Šventoji Dvasia moka nustebinti konkrečiose ir jau įprastose aplinkybėse.

Vakaras baigtas linkint vienas kitam atvirumo Šventajai Dvasiai ir nuostabos.

                                                                Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021