Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Antrasis Sinodinio kelio darbo grupės posėdis, tema "Kelionės bendrakeleiviai" (2021-11-18)

Paskelbta: 2021-11-18

Lapkričio 17 d. į vadinamą Sinodinio kelio posėdį rinkosi Sinodo darbo grupės nariai. Pirmininkaujantis parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras posėdį pradėjo oficialiąja Sinodo malda Adsumus Sancte Spiritus. Vėliau jis perteikė parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus nurodymą, kaip turėtų vykti 2021 m. lapkričio 28 d. numatytas Sinodinio kelio susitikimas.

Buvo iškelti klausimai: kaip kviesime žmones ir kaip dalinsimės grupelėse? Bandymas atsakyti į klausimą: „Kas yra jūsų bendrakeleiviai?“ virto diskusija, buvo priminta, kad Sinodinis kelias – tai įžvalgos ir maldos, o ne diskusijų kelias, iškilo abejonės dėl klausimų aktualumo.


Buvo pasiūlyta lapkričio 21d., sekmadienį, bazilikoje paskelbti bendruomenei apie būsimą temos „Kelionės bendrakeleiviai“ aptarimą, kuri įvyks lapkričio 28 d. 12.00 val. konferencijų salėje, taip pat nuspręsta išplatinti skrajutę su Evangelijos tekstu ir klausimais apmąstymui. Nutarta susiskirstyti į grupeles visose įmanomose patalpose, kad vieni kitiems netrukdytų. 

Jau yra parengtas klausimynas  ir platinamas parapijoje.

Žinia, kad pirmajame sekmadienio susitikime buvo apie 40 žmonių, kaip ir grupės narių nusiteikimas bendrakeleivių ieškoti savo darbo vietoje, nuteikė optimistiškai.

Kristaus  Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021