Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji Šv. Komunija (2007-05-19)

Paskelbta: 2007-05-21

Gegužės 19 d. šv. Mišiomis mūsų parapijoje prasidėjo Pirmosios Komunijos šventė, kuri tesėsi ir sekmadienį.

 Visose trijose šv. Mišiose skambėjo vaikų išmoktos viena už kitą gražesnės giesmės (vad. Daiva Mažeikaitė). Susikaupę, susijaudinę veidai bylojo apie vidinį išgyvenimą pirmą kartą priimant Jėzų. Senelių ir tėvų akyse pasirodė džiaugsmo ašaros.

Pirmoji Šv. Komunija – tai tik mažytis žingsnelis, pirmasis laiptelis į gyvą tikėjimą.

Ši savaitgalį Kristų į savo širdeles priėmė Žaliakalnio pradinės mokyklos mokiniai (tik. mokytoja Virginija Juodpusienė).

Ši šventė tęsis ir kitą savaitgalį. Pirmajai Komunijai šiemet pasirengė 150 vaikų.

                                                                                      Referentė Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021